Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Brandförebyggande arbete i hemmet

Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, äldre personer, storkonsumenter av alkohol, rökare samt missbrukare av droger och läkemedel är kända riskgrupper när det gäller bränder i hemmet.
Profilbild saknas

Kvalitet och Stöd

Sociala omsorgsprocessen

All personal som gör hembesök ska få utbildning och stöd i det brandförebyggande arbetet. Utbildningen är webbaserad och när du har gått igenom den ber vi dig fylla i ett formulär för att vi ska få återkoppling.

Brandskyddsutbildning

Utbildningen handlar om att bli medveten om några av de viktigaste tecknen på att den boende befinner sig i riskzonen för brand i hemmet.

Rutiner och checklistor är tänkta att fungera som ett stöd som gör det lätt för dig att agera på rätt sätt när det gäller bränder och brandskydd.

Checklistor och stödrutiner, gör det lätt att göra rätt!

  1. Den lilla checklistan. Vid hembesök har du alltid med dig ett litet kort, "den lilla checklistan". Den innehåller fyra frågor om kundens beteende eller exempel på varningssignaler när det gäller risk för brand. Om du svarar ja på en eller flera av frågorna går du vidare till
  2. Den utförliga checklistan (Word-dokument, 45 kB), som hämtas här på webben. Där går du igenom kundens riskbeteende på ett mer djupgående sätt. Den utförliga checklistan är direkt kopplad till
  3. Åtgärdskatalogen (Word-dokument, 48 kB). Här har vi listat vilken åtgärd som kan minska riskerna.
  4. Blankett för samtycke (Word-dokument, 44 kB). Här ger kunden sitt samtycke till informationsdelning mellan de inblandade myndigheterna och aktörerna: socialtjänst, anordnare, räddningstjänst och primärvård.

Det brandförebyggande arbetet är ett samarbete mellan Nacka kommun och Södertörns brandförsvarsförbund.

Sidan uppdaterades: