Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Personal som arbetar i verksamheter enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldiga att bidra till att verksamheten har en god kvalitet men också att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Detta kallas för lex Sarah och är en del i det systematiska kvalitetsarbete som alla verksamheter ska bedriva.

Det finns en handbok som ger stöd i tillämpningen av bestämmelserna,:

Skyldigheten gäller för både kommunal och privat verksamhet. Allvarliga missförhållanden och påtagliga risker för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. En anmälan ska också skickas till socialtjänsten. Skicka den till kos@nacka.se eller med post till Nacka kommun, Socialtjänsten, Kvalitet & Stöd, 131 81 Nacka.

Lagens syfte

Syftet med lex Sarah är att

  • missförhållanden på ett tidigare stadium ska kunna upptäckas och avhjälpas
  • förhindra att missförhållanden upprepas.

Lex Sarah - ett stöd i systematisk kvalitetsutveckling

En lex Sarah-rapport från en verksamhet betyder alltså att någon som arbetar i verksamheten har upptäckt ett missförhållande eller en risk för ett missförhållande och att man i den egna verksamheten utreder och vidtar åtgärder för att det inte ska upprepas.

I verksamheter där människor tar hand om andra människor finns alltid en risk att oönskade händelser inträffar. Genom att systematiskt rapportera och utreda dessa minskar risken för att händelserna ska inträffa igen vilket ökar förutsättningen för en god kvalitet i verksamheten.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.