Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Alvedon 665mg dras ut från marknaden

Alvedon 665mg drar ut från marknaden från och med 1 juni. Övriga Alvedonprodukter påverkas inte. Skälet till detta är att överdoseringar med Alvedon 665mg är svåra att behandla när substansen frisätts i kroppen under en längre tid. Patienter som idag behandlas med Alvedon 665mg behöver snarast få en annan behandling. Mer information hittar du på: https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Alvedon-665-mg-dras-tillbaka-fran-marknaden-den-1-juni-2018/

Sidan uppdaterades: