Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kloka listan uppdaterad!

Region Stockholms läkemedelskommitté har under ledning av expertgruppen äldres hälsa tagit fram en uppdaterad version av broschyren, Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ).

Broschyren i pdf-format hittar du på https://janusinfo.se/informationsmaterial

Där hittar du också en länk till nätversionen av broschyren. I nätversionen kan du ta del av expanderbar bakgrundsinformation till varje avsnitt. Tryckta exemplar kan beställas från broschyrer@medicarrier.sll.se . Broschyren är kostnadsfri.

Sidan uppdaterades: