Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Uppdaterade riktlinjer för vård vid stroke

Nationella riktlinjer för vård vid stroke har uppdaterats. De viktigaste uppdateringarna som har gjorts påverkar vården som regionen ansvarar för. För kommunala hälso- och sjukvården är det bra att känna till att enligt de nya rekommendationerna kan trombektomi utföras upp till och med 24 timmar efter insjuknandet.

De uppdaterade riktlinjerna hittar du på länken: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-1-6545.pdf

Sidan uppdaterades: