Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Vi har stora förseningar i sophämtningen vilket drabbar stora delar av Nacka. Vänligen låt kärlen stå kvar ute. Ingen felanmälan behövs, vi följer upp detta löpande.

Uppdaterade riktlinjer för vård vid stroke

Nationella riktlinjer för vård vid stroke har uppdaterats. De viktigaste uppdateringarna som har gjorts påverkar vården som regionen ansvarar för. För kommunala hälso- och sjukvården är det bra att känna till att enligt de nya rekommendationerna kan trombektomi utföras upp till och med 24 timmar efter insjuknandet.

De uppdaterade riktlinjerna hittar du på länken: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-1-6545.pdf

Sidan uppdaterades: