Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Vätskebrist och läkemedel

Expertgrupp äldres hälsa, Region Stockholms Läkemedelskommitté har tagit fram en broschyr som ska vara stöd vid tillfällig utsättning av läkemedel vid vätskebrist. Broschyren "Vätskebrist och läkemedel på särskilt boende för äldre
och i hemsjukvård" finns via länken nedan.

https://janusinfo.se/informationsmaterial.4.72866553160e98a7ddf1de3.html

Sidan uppdaterades: