Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Uppdaterade samverkansregler mellan hälso- och sjukvården och industrin

Nacka kommun har antagit en överenskommelse om uppdaterade samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (inklusive privata utförare), läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. De nya reglerna gäller från och med nu. Länk till de nya samverkansregler finner du här: https://skr.se/halsasjukvard/lakemedel/samverkansreglervardochindustri.657.html

Sidan uppdaterades: