Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter om Pulsen combine

Här hittar du som är anordnare eller utförare nyheter om Pulsen combine. Du kan prenumerera på nyheter så att du inte missar något. Klicka på den gröna knappen FÖLJ NYHETERNA till höger på sidan och välj hur du vill ta emot notiserna.

Viktig information gällande underhållsarbete av Nackas inloggningsportal 29/6

Idag onsdag den 29/6 klockan 19:00-20:30 så utförs ett underhållsarbete av Nackas inloggningsportal. Under denna tid kommer inloggning till Combine med mobilt bankid ej vara möjlig.

Fel vid autoplanering av nya insatser i Combine efter release 1.33

Detta driftmeddelande är primärt riktat till anordnare som utför hemtjänstinsatser. Efter release 1.33 har det uppstått ett systemfel som sker vid autoplanering av insatser i nya Combine (steget där man klickar på ikonen som ser ut som ett trollspö vid mottagande av ny beställning). När man autoplanerar insatserna (klickar på trollspöt) så går dessa insatser inte över till Phoniro i nuläget. En workaround är att man inte autoplanerar insatserna, utan endast bekräftar uppdraget i inkomna uppdrag. Planera därefter insatserna manuellt i vyn insatser, så går insatserna över till Phoniro. Leverantören arbetar för att skyndsamt åtgärda detta, samt kommer även åtgärda eventuella insatser som inte gått över till Phoniro. Vänligen kontakta Servicecenter om ni är i behov av stöd. Telefon: 08-718 9250. E-post: service@nacka.se

Viktigt! Ny uppdatering av Combine, release 1.31

Nu på tisdag 30 november kommer en ny release i Combine, uppdateringen kommer att ske klockan 19:00 - 22:00. Gå till denna nyhet på nacka.se för att ta del av en kortfattad beskrivning av vad denna release innebär. Tex kommer ni from nu att bekräfta även avbeställningar samt planera och verkställa insatser enbart i Nya Combine. På www.nacka.se/combine kan ni hitta uppdaterade lathundar och även nyinspelade filmer kring detta. Vid behov av support är ni välkomna att kontakta Nacka servicecenter på service@nacka.se

Uppgradering av Nackas inloggningsportal 7:e oktober

Nacka kommuns inloggningsplattform uppgraderas idag den 7:e oktober 16:00-22:00. Det kommer under denna tid att förekomma driftstörningar till och från.

Visar 5 av 44 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: