Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Pulsen combine för utförare

Pulsen combine är verksamhetssystemet som binder ihop brukaren, anordnaren och kommunen.

Vi använder verksamhetssystemet Pulsen combine för handläggning. Vi gör det för att säkerställa att rätt insats ges till rätt kund, i rätt tid, enligt fattat biståndsbeslut och att det går ut rätt avgift till kunden och rätt ersättning till anordnaren. På sikt kommer brukaren att kunna följa sitt ärende på webben.

Alla utförare som levererar tjänster inom verksamheter som ligger under äldrenämnden och socialnämnden ska arbeta i systemet Pulsen combine. Utförarna ska:

  • Bekräfta den beställning som kommer från myndighet
  • Verkställa insatsen genom återrapportering eller genom att välja datum för när insatsen startade
  • Bryta ner insatser och mål samt utforma en genomförandeplan
  • Göra måluppföljning

Nyheter om Pulsen combine för utförare

Viktig information om kommande gallring av inaktiva användare

Den 10 april kommer vi att utföra en gallring av samtliga användare som inte har loggat i Combine under de senaste två månaderna. Detta innebär att användarens behörighet då blir inaktiverad och användaren kommer inte att kunna logga in i Combine längre. Om er verksamhet har kännedom om personal som inte har loggat in i systemet under denna period men som ska ha kvar sin behörighet, vänligen meddela Combinesupporten på Servicecenter om vilka användare detta berör senast 7 april. Ni når Servicecenter via E-post på service@nacka.se, eller via telefon på nummer 08-718 92 50.

Information gällande inloggning till Combine

Vår leverantör har idag gjort en ändring av inloggningen i Combine vilket påverkar vissa användare. Har du problem så prova att göra följande steg. 1. Rensa cachen i webläsaren. 2. Kontrollera hur länken till Combine ser ut, den ska se ut så här https://nacka-performer.pulsencombine.se/ och inte ha några siffror eller tecken efter det. 3. Stäng ner webbläsaren och starta om datorn. Hjälper inte detta kontakta Servicecenter service@nacka.se

Uppdatering av Combine, release 1.34

Tisdagen den 6/12 klockan 19:00 - 21:00 kommer programuppdatering 1.34 att äga rum. Combine kan vara otillgänglig eller svår att nå under denna tid.

Viktig information gällande underhållsarbete av Nackas inloggningsportal 29/6

Idag onsdag den 29/6 klockan 19:00-20:30 så utförs ett underhållsarbete av Nackas inloggningsportal. Under denna tid kommer inloggning till Combine med mobilt bankid ej vara möjlig.

Sidan uppdaterades: