Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Pulsen combine för utförare

Pulsen combine är verksamhetssystemet som binder ihop brukaren, anordnaren och kommunen.

Vi använder verksamhetssystemet Pulsen combine för handläggning. Vi gör det för att säkerställa att rätt insats ges till rätt kund, i rätt tid, enligt fattat biståndsbeslut och att det går ut rätt avgift till kunden och rätt ersättning till anordnaren. På sikt kommer brukaren att kunna följa sitt ärende på webben.

Alla utförare som levererar tjänster inom verksamheter som ligger under äldrenämnden och socialnämnden ska arbeta i systemet Pulsen combine. Utförarna ska:

  • Bekräfta den beställning som kommer från myndighet
  • Verkställa insatsen genom återrapportering eller genom att välja datum för när insatsen startade
  • Bryta ner insatser och mål samt utforma en genomförandeplan
  • Göra måluppföljning

Nyheter om Pulsen combine för utförare

Viktig information gällande underhållsarbete av Nackas inloggningsportal 29/6

Idag onsdag den 29/6 klockan 19:00-20:30 så utförs ett underhållsarbete av Nackas inloggningsportal. Under denna tid kommer inloggning till Combine med mobilt bankid ej vara möjlig.

Fel vid autoplanering av nya insatser i Combine efter release 1.33

Detta driftmeddelande är primärt riktat till anordnare som utför hemtjänstinsatser. Efter release 1.33 har det uppstått ett systemfel som sker vid autoplanering av insatser i nya Combine (steget där man klickar på ikonen som ser ut som ett trollspö vid mottagande av ny beställning). När man autoplanerar insatserna (klickar på trollspöt) så går dessa insatser inte över till Phoniro i nuläget. En workaround är att man inte autoplanerar insatserna, utan endast bekräftar uppdraget i inkomna uppdrag. Planera därefter insatserna manuellt i vyn insatser, så går insatserna över till Phoniro. Leverantören arbetar för att skyndsamt åtgärda detta, samt kommer även åtgärda eventuella insatser som inte gått över till Phoniro. Vänligen kontakta Servicecenter om ni är i behov av stöd. Telefon: 08-718 9250. E-post: service@nacka.se

Viktigt! Ny uppdatering av Combine, release 1.31

Nu på tisdag 30 november kommer en ny release i Combine, uppdateringen kommer att ske klockan 19:00 - 22:00. Gå till denna nyhet på nacka.se för att ta del av en kortfattad beskrivning av vad denna release innebär. Tex kommer ni from nu att bekräfta även avbeställningar samt planera och verkställa insatser enbart i Nya Combine. På www.nacka.se/combine kan ni hitta uppdaterade lathundar och även nyinspelade filmer kring detta. Vid behov av support är ni välkomna att kontakta Nacka servicecenter på service@nacka.se

Sidan uppdaterades: