Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Combine och Phoniro för utförare

Combine är verksamhetssystemet som binder ihop brukaren, anordnaren och kommunen. Phoniro används för mobil återrapportering.

Vi använder verksamhetssystemet Pulsen combine för handläggning. Vi gör det för att säkerställa att rätt insats ges till rätt kund, i rätt tid, enligt fattat biståndsbeslut och att det går ut rätt avgift till kunden och rätt ersättning till anordnaren. På sikt kommer brukaren att kunna följa sitt ärende på webben.

Alla utförare som levererar tjänster inom verksamheter som ligger under äldrenämnden och socialnämnden ska arbeta i systemet Pulsen combine. Utförarna ska:

  • Bekräfta den beställning som kommer från myndighet
  • Verkställa insatsen genom återrapportering eller genom att välja datum för när insatsen startade
  • Bryta ner insatser och mål samt utforma en genomförandeplan
  • Göra måluppföljning

Nyheter om Pulsen combine för utförare

Information om klientmiljö i Combine 1.35

Sedan senaste uppdateringen av Combine till version 1.35 så är Combine inte längre beroende av Silverlight för att kunna köra Classic. Detta innebär alltså att fristående datorer inte behöver installera Silverlight och Registerfil längre och datorer kopplade till en domän behöver inte hantera programmet. Ni kan läsa mer om klientmiljön och rekommendationer på vår sida "Inloggning och behörigheter till Pulsen Combine".

Underhållsarbete på Nackas inloggningsplattform

Ett planerat underhållsarbete på Nackas inloggningsplattform (IDP) kommer att genomföras tisdagen den 27/6 kl. 18:00-20:00.

Viktig information om kommande gallring av inaktiva användare

Den 10 april kommer vi att utföra en gallring av samtliga användare som inte har loggat i Combine under de senaste två månaderna. Detta innebär att användarens behörighet då blir inaktiverad och användaren kommer inte att kunna logga in i Combine längre. Om er verksamhet har kännedom om personal som inte har loggat in i systemet under denna period men som ska ha kvar sin behörighet, vänligen meddela Combinesupporten på Servicecenter om vilka användare detta berör senast 7 april. Ni når Servicecenter via E-post på service@nacka.se, eller via telefon på nummer 08-718 92 50.

Information gällande inloggning till Combine

Vår leverantör har idag gjort en ändring av inloggningen i Combine vilket påverkar vissa användare. Har du problem så prova att göra följande steg. 1. Rensa cachen i webläsaren. 2. Kontrollera hur länken till Combine ser ut, den ska se ut så här https://nacka-performer.pulsencombine.se/ och inte ha några siffror eller tecken efter det. 3. Stäng ner webbläsaren och starta om datorn. Hjälper inte detta kontakta Servicecenter service@nacka.se

Sidan uppdaterades: