Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fel vid autoplanering av nya insatser i Combine efter release 1.33

Detta driftmeddelande är primärt riktat till anordnare som utför hemtjänstinsatser. Efter release 1.33 har det uppstått ett systemfel som sker vid autoplanering av insatser i nya Combine (steget där man klickar på ikonen som ser ut som ett trollspö vid mottagande av ny beställning). När man autoplanerar insatserna (klickar på trollspöt) så går dessa insatser inte över till Phoniro i nuläget. En workaround är att man inte autoplanerar insatserna, utan endast bekräftar uppdraget i inkomna uppdrag. Planera därefter insatserna manuellt i vyn insatser, så går insatserna över till Phoniro. Leverantören arbetar för att skyndsamt åtgärda detta, samt kommer även åtgärda eventuella insatser som inte gått över till Phoniro. Vänligen kontakta Servicecenter om ni är i behov av stöd. Telefon: 08-718 9250. E-post: service@nacka.se

Sidan uppdaterades: