Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter om Pulsen combine

Här hittar du som är anordnare eller utförare nyheter om Pulsen combine. Du kan prenumerera på nyheter så att du inte missar något. Klicka på den gröna knappen FÖLJ NYHETERNA till höger på sidan och välj hur du vill ta emot notiserna.

Driftstörning Combine - åtgärdad

Leverantören har åtgärdat driftstörningen rörande Combine och systemet är åter i drift.

Driftstörning Combine

Det pågår just nu en driftstörning i Combine. Driftstörningen orsakar att det inte går att logga in eller arbeta i systemet. Leverantören arbetar för att skyndsamt åtgärda driftstörningen. Vi återkommer med besked när systemet återigen är drift.

Information om klientmiljö i Combine 1.35

Sedan senaste uppdateringen av Combine till version 1.35 så är Combine inte längre beroende av Silverlight för att kunna köra Classic. Detta innebär alltså att fristående datorer inte behöver installera Silverlight och Registerfil längre och datorer kopplade till en domän behöver inte hantera programmet. Ni kan läsa mer om klientmiljön och rekommendationer på vår sida "Inloggning och behörigheter till Pulsen Combine".

Underhållsarbete på Nackas inloggningsplattform

Ett planerat underhållsarbete på Nackas inloggningsplattform (IDP) kommer att genomföras tisdagen den 27/6 kl. 18:00-20:00.

Viktig information om kommande gallring av inaktiva användare

Den 10 april kommer vi att utföra en gallring av samtliga användare som inte har loggat i Combine under de senaste två månaderna. Detta innebär att användarens behörighet då blir inaktiverad och användaren kommer inte att kunna logga in i Combine längre. Om er verksamhet har kännedom om personal som inte har loggat in i systemet under denna period men som ska ha kvar sin behörighet, vänligen meddela Combinesupporten på Servicecenter om vilka användare detta berör senast 7 april. Ni når Servicecenter via E-post på service@nacka.se, eller via telefon på nummer 08-718 92 50.

Information gällande inloggning till Combine

Vår leverantör har idag gjort en ändring av inloggningen i Combine vilket påverkar vissa användare. Har du problem så prova att göra följande steg. 1. Rensa cachen i webläsaren. 2. Kontrollera hur länken till Combine ser ut, den ska se ut så här https://nacka-performer.pulsencombine.se/ och inte ha några siffror eller tecken efter det. 3. Stäng ner webbläsaren och starta om datorn. Hjälper inte detta kontakta Servicecenter service@nacka.se

Uppdatering av Combine, release 1.34

Tisdagen den 6/12 klockan 19:00 - 21:00 kommer programuppdatering 1.34 att äga rum. Combine kan vara otillgänglig eller svår att nå under denna tid.

Viktig information gällande underhållsarbete av Nackas inloggningsportal 29/6

Idag onsdag den 29/6 klockan 19:00-20:30 så utförs ett underhållsarbete av Nackas inloggningsportal. Under denna tid kommer inloggning till Combine med mobilt bankid ej vara möjlig.

Fel vid autoplanering av nya insatser i Combine efter release 1.33

Detta driftmeddelande är primärt riktat till anordnare som utför hemtjänstinsatser. Efter release 1.33 har det uppstått ett systemfel som sker vid autoplanering av insatser i nya Combine (steget där man klickar på ikonen som ser ut som ett trollspö vid mottagande av ny beställning). När man autoplanerar insatserna (klickar på trollspöt) så går dessa insatser inte över till Phoniro i nuläget. En workaround är att man inte autoplanerar insatserna, utan endast bekräftar uppdraget i inkomna uppdrag. Planera därefter insatserna manuellt i vyn insatser, så går insatserna över till Phoniro. Leverantören arbetar för att skyndsamt åtgärda detta, samt kommer även åtgärda eventuella insatser som inte gått över till Phoniro. Vänligen kontakta Servicecenter om ni är i behov av stöd. Telefon: 08-718 9250. E-post: service@nacka.se

Visar 10 av 51 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: