Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter om Pulsen combine

Här hittar du som är anordnare eller utförare nyheter om Pulsen combine. Du kan prenumerera på nyheter så att du inte missar något. Klicka på den gröna knappen FÖLJ NYHETERNA till höger på sidan och välj hur du vill ta emot notiserna.

Viktig information gällande underhållsarbete av Nackas inloggningsportal 29/6

Idag onsdag den 29/6 klockan 19:00-20:30 så utförs ett underhållsarbete av Nackas inloggningsportal. Under denna tid kommer inloggning till Combine med mobilt bankid ej vara möjlig.

Fel vid autoplanering av nya insatser i Combine efter release 1.33

Detta driftmeddelande är primärt riktat till anordnare som utför hemtjänstinsatser. Efter release 1.33 har det uppstått ett systemfel som sker vid autoplanering av insatser i nya Combine (steget där man klickar på ikonen som ser ut som ett trollspö vid mottagande av ny beställning). När man autoplanerar insatserna (klickar på trollspöt) så går dessa insatser inte över till Phoniro i nuläget. En workaround är att man inte autoplanerar insatserna, utan endast bekräftar uppdraget i inkomna uppdrag. Planera därefter insatserna manuellt i vyn insatser, så går insatserna över till Phoniro. Leverantören arbetar för att skyndsamt åtgärda detta, samt kommer även åtgärda eventuella insatser som inte gått över till Phoniro. Vänligen kontakta Servicecenter om ni är i behov av stöd. Telefon: 08-718 9250. E-post: service@nacka.se

Viktigt! Ny uppdatering av Combine, release 1.31

Nu på tisdag 30 november kommer en ny release i Combine, uppdateringen kommer att ske klockan 19:00 - 22:00. Gå till denna nyhet på nacka.se för att ta del av en kortfattad beskrivning av vad denna release innebär. Tex kommer ni from nu att bekräfta även avbeställningar samt planera och verkställa insatser enbart i Nya Combine. På www.nacka.se/combine kan ni hitta uppdaterade lathundar och även nyinspelade filmer kring detta. Vid behov av support är ni välkomna att kontakta Nacka servicecenter på service@nacka.se

Uppgradering av Nackas inloggningsportal 7:e oktober

Nacka kommuns inloggningsplattform uppgraderas idag den 7:e oktober 16:00-22:00. Det kommer under denna tid att förekomma driftstörningar till och från.

Ny release i Combine 11 maj

Nu på tisdag 11 maj kommer en ny release i Combine, uppdateringen kommer att ske klockan 19:00 - 22:00. Numer söker man enbart kund i nya Combine. Det innebär även ett nytt sätt att öppna uppdragsvyn och brukarvyn. Se mer i filmen från Pulsen: https://guider.nu/pulsen/1059.guide?jumpToGuideID=1160

Viktig information om kommande gallring av inaktiva användare

Den 15 mars kommer vi att utföra en gallring av samtliga användare som inte har loggat i Combine under dom senaste två månaderna. Detta innebär att användarens behörighet då blir inaktiverad och användaren kommer inte att kunna logga in i Combine längre. Om er verksamhet har kännedom om personal som inte har loggat in i systemet under denna period men som ska ha kvar sin behörighet, vänligen meddela Combinesupporten på Servicecenter om vilka användare detta berör. Ni når Servicecenter via E-post på service@nacka.se, eller via telefon på nummer 08-718 9250.

Information gällande Combine och Phoniro

Denna information är riktad till er som använder Combine tillsammans med återrapporteringssystemet Phoniro. I nya Combine när ni planerar insatser i vyn Inkomna uppdrag sänds insatserna till Phoniro. Det kan då dröja cirka 10 minuter innan insatsen syns i Phoniro. Det beror på att insatser i nya Combine sänds över med jämna mellanrum, och inte som i Combine Classic, där de sänds över direkt.

Ny uppdatering av Combine, Release 1.27

Den 16 februari 2021 kl. 19.00 uppdateras Combine till release 1.27. Uppdateringen tar ca 40 min och under uppdateringen kommer ni inte kunna logga in i Combine. Uppdateringen innebär en del förändringar i Combine och det är även viktigt att ha rätt version av webbläsaren Edge Chromium för att Combine ska fungera optimalt. Vänligen klicka på "Läs mer" för att ta del av viktig information om uppdateringen.

Information gällande kommande uppdatering av Combine till version 1.27

Pulsen har meddelat att nästa Combine release är framskjuten preliminärt till den 16 februari och därmed även det nya förenklade sättet att ta emot beställningar. Vi återkommer med mer information när det närmar sig.

Visar 10 av 44 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: