Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet, som under 2022 finansieras i samverkan mellan EU och statliga stimulansmedel, erbjuder möjlighet för ersättning till anställdas lön under utbildning. Äldreenheten i Nacka kommun har i uppdrag att fördela medlen och hanterar er ansökan.

Vilka kan gå utbildning?

  • Personer som redan arbetar i äldreomsorgen på en tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller så kallad intermittent anställning (timanställning)
  • Nyanställda personer som tidigare inte har arbetat hos arbetsgivaren och inte redan har utbildning till undersköterska.

Vilka utbildningar omfattas av satsningen?

Utbildningar som går att ansöka om framgår här: Äldreomsorgslyftet 2022 - Socialstyrelsen

Vi kommer att prioritera beviljandet av ansökningar utifrån kundantal.

Hur gör vi för att ansöka?
Ni fyller i blankett här:

https://response.questback.com/nackakommun/anskanldreomsorgslyftet

Hur får vi ersättningen?
När er ansökan blivit godkänt får ni ett tilldelningsbesked. Ni får därefter utbetalt den tilldelade summan.

Återrapportering/Redovisning av förbrukade medel

Beviljade medel som inte utnyttjats måste återbetalas till kommunen i samband med återrapportering. Vi återkommer med närmare information hur och när ni ska återrapportera. Medel som inte återrapporterats eller som inte använts enligt instruktion kommer att återkrävas.

Finansieras av EU.JPG

Sidan uppdaterades: