Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Turbundna resor med Sirius

Nacka kommun har upphandlat turbundna resor och Sirius vann upphandlingen och kommer att fortsätta som leverantör. Viktiga förändringar är bland annat:

  • En resa där ett fordon har kört fram till beställd hämtningsadress, och resenären inte kommer inom 5 minuter blir en så kallad "bomkörning". Om hämtningen blir en "bomkörning" kommer återresan samma dag att automatiskt avbokas.
  • En bokning av en avbokad resa (kan vara på grund av "bomkörning", se ovan) behöver bokas minst 4 timmar före.
  • Resa ska avbokas senast 60 minuter innan den ska genomföras
  • Resor kan av- och påbokas via:

Här kan du lämna avvikelser gällande turbundna resor

Har du frågor om turbundna resor? Kontakta omsorgsenheten för mer information.

Sidan uppdaterades: