Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Arbetsplatsförlagt lärande

I Nacka vuxenutbildning ska samtliga yrkesutbildningar innehålla minst 15 procent arbetsplatsförlagt lärande (APL).

I den kommunala vuxenutbildningen är APL endast reglerat inom förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, 5 §. Omfattningen ska för varje elev vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats. En elev som går en lärlingsutbildning ska genomföra minst 70 procent av lärlingsutbildningen på en arbetsplats.

Hur många timmar är 15 % APL i yrkesvux?

För att klargöra detta använder vi undersköterskeutbildningen på heltid som exempel.

 • Usk-utbildning 1500 poäng
 • Heltidsstudier motsvarar en studietakt på 20p/v, d.v.s. 40h/v
 • Dessa två förutsättningar innebär att utbildningen pågår i 75v.
 • 75v x 40h = 3000h
 • Av dessa 3000h ska minst 15% vara APL, d.v.s. minst 450h ska vara APL.

Hur många timmar är 70 % förlagt på en arbetsplats inom lärling?

För att klargöra detta använder vi undersköterskeutbildningen på heltid som exempel.

 • Usk-utbildning 1500p
 • Heltidsstudier motsvarar en studietakt på 20p/v, d.v.s. 40h/v
 • Dessa två förutsättningar innebär att utbildningen pågår i 75v.
 • 75v x 40h = 3000h
 • Av dessa 3000h ska minst 70% vara förlagt på arbetsplatsen, d.v.s. minst 2100h av lärlingsutbildningen ska vara förlagd på arbetsplatsen.

Validering och APL

15% APL beräknas på de kurspoäng som återstår efter att validering gjorts.

Här finns mer information om APL.

Sidan uppdaterades: