Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För anordnare av kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser

Nyheter för dig som är eller vill bli anordnare av vuxenutbildning eller jobb- och utbildningsexpert i Nacka kommun

Workshopserie - Digital kompetens för yrkesämneslärare

Under våren 2023 kommer Linnéuniversitetet att erbjuda en workshopserie i digital kompetens för yrkesämneslärare på uppdrag från Skolverket.

Pedagogisk och teknisk support i skolväsendet

Vägledningen för support vänder sig till alla skolhuvudmän, och är uppbyggd som ett processtöd.

Lokala programråd och yrkesråd – forum för samverkan

Lokala programråd är forum för samverkan om yrkesutbildning och arbetsplatsförlagt lärande.