Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För anordnare av vuxenutbildning och jobbexperter

Nyheter för dig som är eller vill bli anordnare av vuxenutbildning eller jobb- och utbildningsexpert i Nacka kommun

Ordinarie upplägg för Nackas vuxenutbildning från och med 11 oktober 2021

Den 28 maj 2021 meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att rekommendationen att vuxenutbildningen ska bedrivas på distans tas bort från och med den 1 juni 2021 och därmed kan närundervisning åter börja ske. Nacka vuxenutbildning har fattat beslut om att ordinarie upplägg gäller från och med 11 oktober 2021 (P5).

Sänkt avgift för prövning ska underlätta för gymnasieelever som drabbats av pandemin

Pandemin har fått negativa konsekvenser för gymnasieelever. Därför föreslog regeringen i vårbudgeten för 2021 en tillfällig sänkning av avgiften för att genomgå prövning för högre betyg för de elever som slutfört sin gymnasieutbildning under 2020 eller 2021.

Debattartikel i Dagens samhälle om digitalt lärande

Susanne Nord, utbildning- och arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun, är en av avsändarna i Dagens Samhälles debattartikel "Så kan Sverige bli ledande i digitalt lärande".