Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Svensk arkivstandard

Från och med 1 januari 2020 ska samtliga betygskataloger inom Nackas vuxenutbildning följa svensk arkivstandard. Detta innebär att arkivbeständigt papper och arkivbeständigt bläck ska användas.

Betygskatalog

 • Skolenhetskod –65062411​ (Nacka kommun)
 • Huvudman – Nacka kommun​
 • Skolenhet – aktuell anordnare​
 • Nationell kurskod (Skolverket)​
 • Kursnamn​
 • Kursens poäng​
 • Betyg​
 • Betygsdatum är samma som kursens slutdatuElevens personnummer
 • Elevens för- och efternamn
 • Rektorer skriver under (inte ex. "skolledare") utifall undervisande lärare ej finns på plats
 • Nacka vuxenutbildning kan inte ta betygskataloger med digitala signaturer​

Betygskataloger för specialiseringskurser

Betygskataloger för specialiseringskurser kännetecknas genom att ​nationell kurskod slutar med S, ​ex AFFAFÄ00S (affärskommunikation) och HAVHNT04S (hantverksteknik 4 – specialisering)​

Specialisering ska framgå under ”Övriga upplysningar”, använd en kort formulering.​

(Uppgifter om specialisering ska framgå på ett utdrag ur betygskatalogen).​

Betygskatalog för Komvuxarbete

 • Titel​
 • Sammanfattning (max 240 tecken)​
 • Titel och sammanfattning ska vara på svenska.
 • Obs! Först när huvudmannens rektor undertecknat är betygskatalogen för komvuxarbetet är det komplett.

​Betygskataloger efter prövning

Det ska tydligt framgå att det är en PRÖVNING.​

Betygskatalog för skyddad elev hanteras enligt separat rutin.

Betygskatalog huvudman tillhanda senast 10 arbetsdagar efter kursslut/prövning

Nacka vuxenutbildning tar endast emot fysiska dokument. Även vid skyndsam hantering, som när elev önskar sammanställa Examen/Slutbetyg snabbt, så är det alltid via post eller inlämning via Nacka stadshus receptionsbrevlåda som gäller.

Skickas till:​

Nacka vuxenutbildning
Utbildningsenheten
131 81 Nacka

Sidan uppdaterades: