Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bilaga till yrkespaketet

Bilaga till utdrag ur betygskatalogen

Elev som har slutfört en sammanhållen yrkesutbildning ska kunna få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser eller delkurser som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som personen har fått på de olika kurserna. Listan över kurser i utdraget ger inte alltid tillräcklig vägledning för att en arbetsgivare ska kunna bedöma en arbetssökandes yrkeskompetens. Utdraget ur betygskatalogen ska därför kompletteras med en bilaga som tydligt redogör för elevens yrkeskunnande och vilket yrkesområde som utbildningen är avsedd för.

På Skolverkets hemsida finns information om varje enskilt nationellt yrkespaket. I denna information finns även förslag på formulering till bilaga. Ni som anordnare ska utfärda bilagan till de elever som läst det nationella yrkespaketets samtliga kurser hos er. I bilagan använder ni er utav Skolverkets text som finns under rubriken "Utbildningens mål". (Elev med betyg från olika anordnare vänder sig till huvudman för att få en bilaga för sin sammanhållna yrkesutbildning.)

Om eleven läst ett regionalt eller lokalt yrkespaket måste texten anpassas efter de kurser som ingår i yrkespaketet. Ni som anordnare ska utfärda bilagan till de elever som läst det aktuella yrkespaketets samtliga kurser hos er. (Elev med betyg från olika anordnare kontaktar huvudman med aktuella frågor gällande bilaga.)

Källor: 9 § förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning och 4 kapitlet 12 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Här finns mer information om bilagor till yrkespaket, se bilaga 4.

Sidan uppdaterades: