Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Elever med skyddade personuppgifter/skyddad identitet

Vad är anordnares uppdrag?

Får en anordnare information från en kund om att hen har skyddade personuppgifter ska anordnaren skyndsamt kontakta Nacka vuxenutbildning via telefon 08-7188000 eller e-post till vuxenutbildningen@nacka.se om att ärendet gäller en kund med skyddad id.

Anordnare ska göra avbrott i verksamhetssystemet gällande aktuell kund.

Anordnare ska se till att kundens uppgifter och handlingar hanteras på ett säkert sätt och skyddas mot obehörig åtkomst.

Ansökan, handläggning och ersättning till anordnare

Kund med skyddade personuppgifter/skyddad identitet ska inte ansöka via webbansökan i Nacka24.

Här återfinns information om hur kund med skyddade personuppgifter/skyddad identitet ska göra ansökan till vuxenutbildningen.

När en ansökan med skyddade personuppgifter/skyddad identitet ska handläggas av anordnare ser processen ut som följer;

 1. Karriärvägledare kontaktar anordnare per telefon eller Säkra meddelanden och ”överlämnar” kunden till anordnaren.
 2. De uppgifter som är överenskomna med kunden lämnas till anordnaren. Kundens namn och personnummer behöver uppges till anordnaren, detta med anledning av betygssättning.
 3. När kunden har slutfört kursen sätter anordnaren betyg i betygskatalogen och skickar in betygskatalogen via rekommenderat brev till Nacka vuxenutbildning, Utbildningsenheten, 131 81 Nacka. Kundens fullständiga namn och personnummer ska vara med på betygskatalogen.
 4. Vill kunden med skyddad id göra ett studieavbrott ska kursen avbrottas i anordnares verksamhetssystem.
 5. Anordnare ska kontakta Nacka vuxenutbildning på telefon 08-718 80 00 eller e-post till vuxenutbildningen@nacka.se om att avbrottet gäller en kund med skyddad id.
 6. Gör kunden avbrott på kursen efter 28 dagar på kursen, sammanställer anordnaren uppgifter om kund (namn och personnummer), kursens namn, kurspoäng, klassrum/distans, kursens start- och slutdatum samt avbrottsdatum. Sammanställningen sändes till Nacka vuxenutbildning via rekommenderat brev, till Nacka vuxenutbildning, Utbildningsenheten, 131 81 Nacka.
 7. Ersättning för kursen utbetalas efter att Nacka vuxenutbildning mottagit betygskatalog eller fått besked om avbrott enligt instruktion ovan. Hanteringen är manuell och sköts av Nacka vuxenutbildning. Utbetalning görs i samband med följande månadsutbetalning till anordnare.

Ansökan inkommer i verksamhetssystemet

Verksamhetssystemet Nacka24 är spärrad för ansökan av person med skyddade personuppgifter.

När en ansökan med skyddade personuppgifter trots allt förekommer i verksamhetssystemet, när kunden får skyddad id under studietiden, ser processen för anordnare ut som följer;

 1. Om kunden har fått skyddad id under studietiden ska anordnaren skyndsamt kontakta Nacka vuxenutbildning på telefon 08-7188000 eller e-post till vuxenutbildningen@nacka.se om att ärendet gäller en kund med skyddad id.
 2. Har kunden pågående utbildning ska kunden genast avbrottas av anordnaren i Nacka24. Detta behöver ske för att säkerställa att kunden inte ska återfinnas på utbetalningsunderlag/checkbeloppslistor.

Sidan uppdaterades: