Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Elever med skyddade personuppgifter/skyddad identitet

Så här hanterar anordnare elever med skyddade personuppgifter/ skyddad identitet.

Anordnare ska se till att elevens uppgifter och handlingar hanteras på ett säkert sätt och skyddas mot obehörig åtkomst.

Anordnare kan ha högs två personal med behörighet att hantera administration av skyddade elever.

Elev med skyddade personuppgifter/skyddad identitetansöka via webbansökan (Alvis). Innan ansökan skickas in ska eleven ha kontaktat karriärvägledare på Nacka vuxenutbildning via mejl vuxenutbildningen@nacka.se eller telefon 08 - 718 80 00.

Här finns information direkt inriktad till eleven angående ansökan.

Ansökningsprocessen

När en ansökan med skyddade personuppgifter/skyddad identitet ska handläggas av anordnare ser processen ut som följer;

  1. De uppgifter som är överenskomna med eleven lämnas till anordnaren. Elevens namn och personnummer behöver uppges till anordnaren, detta med anledning av betygssättning.

  2. När eleven har slutfört kursen sätter anordnaren betyg i Alvis på samma sätt som för andra elever. Anordnare skickar in betygskatalogen för den skyddade eleven via rekommenderat brev till Nacka vuxenutbildning, Utbildningsenheten, 131 81 Nacka. Elevens fullständiga namn och personnummer ska vara med på betygskatalogen. Endast den hos anordnaren som har tilldelats personlig behörighet att hantera skyddad elev kan göra detta.

Om eleven har fått skyddade personuppgifter under studietiden ska anordnaren omgående kontakta Nacka vuxenutbildning om att ärendet gäller en elev med skyddad personuppgift.

Sidan uppdaterades: