Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Komvuxarbete ersätter Gymnasiearbete från och med 1 juli 2021

Nacka har hanterat Gymnasiearbete som att det omfattats av betygsrätten sedan Nacka delegerade betygsrätten till auktoriserade anordnare hösten 2015. Detta innebär att lärare hos anordnare undertecknat betygskatalog och att utdrag ur betygskatalog utfärdas av anordnaren. Komvuxarbete är på plats från och med 1 juli 2021 och då är det följande som gäller:

  • Rektor hos huvudmannen utser lärare för Komvuxarbete genom att delegera detta till rektor hos anordnare.
  • Lärare hos anordnare undertecknar betygskatalog, betygskatalog skickas till Nacka vuxenutbildning och undertecknas där även av huvudmannens rektor. Om möjligt lämna plats för huvudmannens rektors signatur på betygskatalogen. Obs! Först när huvudmannens rektor undertecknat är betygskatalogen komplett.
  • Endast huvudman utfärdar utdrag ur betygskatalogen för Komvuxarbete.

Sidan uppdaterades: