Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Progressionsuppflyttning

  • Progressionsuppflyttning inom sfi och på grundläggande nivå gäller endast elever folkbokförda i Nacka.
  • Det åligger anordnaren att innan elev progressionsuppflyttas kontrollera elevens folkbokföring.
  • Progressionsuppflyttning gäller inte mellan skolformsdelarna sfi och grundläggande.
  • Progressionsuppflyttning förutsätter betyget G i föregående kurs.

Sidan uppdaterades: