Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sjukskriven elev (ej sjukfrånvaro enstaka dagar)

Obs! En elev kan normalt sett inte gå in i nya* studier under en pågående sjukskrivning.

Om elev blir sjukskriven under pågående kurs eller i samband med redan antagna kurser gäller följande:

  • Eleven ska första dagen anmäla sig till Försäkringskassan och CSN enligt de regler som gäller för respektive myndighet. Eleven har under vissa förutsättningar rätt att behålla sin ersättning från CSN. Närmare information går att finna på csn.se och forsakringskassan.se
  • Eleven kontaktar skolan och informerar om sin sjukskrivning och lämnar läkarintyg (krav när sjukfrånvaron överstiger sju dagar). Eleven ligger kvar på ordinarie kurstid. Beroende på om underlag finns eller ej vid kursslut sätts betyg/streck.
  • Anordnaren ska informera Nacka vuxenutbildning om att eleven är sjukskriven och om att en betygskatalog med betyg (-) därför kommer att skickas in.
  • När det gäller IKE-elev ska både elev och anordnare ha kontakt med hemkommunen.
  • Eleven får söka om kursen/kurserna när eleven är frisk igen.
  • IKE-elev kontaktar sin hemkommun när hen är frisk igen och vill göra en ny ansökan.

*Med “nya studier” menas kurs/kurser eleven inte är antagen till.

Sidan uppdaterades: