Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

En elev är aktiv i en kurs när eleven närvarar i klassrummet eller lämnar in en betygsgrundande uppgift. Om en elev inte är studieaktiv på tre veckor räknas det som avbrott enligt vuxförordningen och CSN. Det leder till att ”streck” endast förekommer i undantagsfall. Om en elev riskerar ett ”streck” i kursen ska ni kontakta Nacka vuxenutbildning så snart som möjligt under pågående kurs: vuxenutbildningen@nacka.se.

Sidan uppdaterades: