Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Validering

Som anordnare ingår det i ditt uppdrag att erbjuda elever validering inom ramen för beviljad kurs.

Du som anordnare ska arbeta utifrån ett validerande förhållningssätt och genomföra validering enligt nationella riktlinjer och styrdokument.

Validering innebär att anordnaren ska göra en kartläggning av elevens förkunskaper. Om eleven har relevanta förkunskaper blir det anordnarens uppdrag att undervisa i de kursmoment som kvarstår för att eleven ska uppnå kursmålen.

Anordnare ska kontakta Nackas vuxenutbildning om behov av orienteringskurs för validering finns för specifik elev. Se även information angående validering i Nacka vuxenutbildnings handbok i Alvis. Validering sker alltid i klassrum.

Klicka här för inloggning i Alvis.

Läs mer

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial kopplat till validering inom vuxenutbildning, läs mer här.

Sidan uppdaterades: