Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Som anordnare ingår det i ditt uppdrag att erbjuda elever validering inom ramen för beviljad kurs. Du som anordnare ska arbeta utifrån ett validerande förhållningssätt och genomföra validering enligt nationella riktlinjer och styrdokument.

Validering innebär att anordnaren ska göra en kartläggning av elevens förkunskaper. Om eleven har relevanta förkunskaper blir det anordnarens uppdrag att undervisa i de kursmoment som kvarstår för att eleven ska uppnå kursmålen.

Prövning erbjuds om elever har alla kunskaper som kursmål omfattar

En elev som har alla kunskaper som kursmålen omfattar ska inte valideras, utan anordnaren ska istället erbjuda prövning.

Läs mer

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial kopplat till validering inom vuxenutbildning, läs mer här.

Sidan uppdaterades: