Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om framtidsdialogen

Framtidsdialogen är din möjlighet att vara med och forma framtidens Nacka. Tillsammans sätter vi ramarna för Nackas utveckling på sikt.

Vad är framtidsdialogen?

Det finns mycket i Nacka som vi kan vara stolta över, men det finns också saker som kan utvecklas. Detta gör vi bäst tillsammans. Med framtidsdialog Nacka bjuder vi in till en öppen dialog om hur vi skapar ett ännu bättre Nacka framåt. Vår förhoppning är att era tankar, frågeställningar och idéer om framtiden öppnar upp för nya diskussioner – och hjälper till att prioritera och utveckla kommunen på sikt.

Alla är välkomna att bidra, oavsett om du bor i Nacka eller inte. Du deltar genom att svara på olika frågor och gilla andras inlägg. De inkomna svaren sammanställs allt eftersom och presenteras här på webben och i Vocean, plattformen för dialogen.

Framtidsdialog Nacka löper under hela 2024 och modereras av Nacka kommun.

Beslut taget i kommunfullmäktige

Framtidsdialogen är ett beslut som är taget i kommunfullmäktige och kommer bland annat undersöka följande frågeställningar:

 • Hur kan Nacka bli ännu mer dynamiskt?­
 • Vilken roll spelar mångfald och kultur?
 • ­Hur stärker vi entreprenörskapet, inte minst
  bland kvinnor?
 • Hur skapar vi ett Nacka där idéer kan växa
  och omsättas till verklighet?
 • Hur stärker vi tryggheten i Nacka?
 • Hur ökar vi hållbarheten och ser till att ta
  vara på möjligheterna med ökad cirkularitet?
 • ­Hur skapar vi ett Nacka där hållbarhet och
  tillväxt balanseras?
 • ­Vad betyder den sociala hållbarheten?
 • Hur skapar vi livsmiljöer i Nacka som främjar hälsa, välbefinnande och kreativitet?
 • ­Hur främjar vi människors vilja till en aktiv livsstil?
 • Beläget mellan stad och skärgård är Nacka vackert. Kan vi förstärka skönhetsvärdena ytterligare?
 • Hur stärker vi den demokratiska delaktigheten?

Hur ska resultaten användas?

Alla svar som kommer in sammanställs och analyseras kontinuerligt. Här kan du ta del av resultat och insikter. Svaren kan användas som underlag för nya frågor under dialogens gång.

När framtidsdialogen är avslutad redovisas resultaten för kommunfullmäktige i form av ett förslag på inriktning för Nackas långsiktiga utveckling.

Resultaten kommer att finnas tillgängliga för alla. På så sätt kan även aktörer som inte tillhör kommunens verksamheter ta del av och använda insikterna.

Med verktyget Vocean utforskar och utvärderar vi nya metoder för dialog och dokumentation.

Sidan uppdaterades: