Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny mall för redovisning av borrpunkter vid leverans av Geoteknisk undersökning

För hantering i Nacka kommuns GIS-databas skall samtliga utförda borrundersökningar utöver redovisning på ritningar också sammanställas i ett tabellformat där x- och y-koordinater skall framgå för varje punkt liksom de attribut som kan knytas till provet, exempelvis nivå marköveryta, nivå bergöveryta, grundvattennivå etc.

Sidan uppdaterades: