Hoppa till innehåll
  • Teknisk handbok vänder sig till dig som är projektör, exploatör eller entreprenör.

aktuellt om teknisk handbok

Nya bilagor under belysning

Nu har 3 nya bilagor avseende linspänd belysning tillkommit.

Typritning 8 Borttagen

Typritning 8 Tryckledningar i låda är borttagen och istället hänvisas till Nacka vatten och avfalls typritningar för servisanslutningar.

Projekteringsanvisningar uppdaterad

I samband med att Nacka vatten och avfall publicerat egna tekniska anvisningar har VA koderna redigerats i Nacka kommuns tekniska handbok och omfattar nu endast dagvatten anläggningar som byggs för dagvatten hantering av allmänplats som gator, torg och parkmark

Nacka vatten och avfall har publicerat egna tekniska anvisningar.

Nacka vatten och avfall har publicerat egna tekniska anvisningar. För Va- anläggningar och Avfallshantering. Dessa hittas via Vatten & Avlopp i höger menyn.

om teknisk handbok

Teknisk handbok vänder sig till dig som är projektör, exploatör eller entreprenör.

Handboken är framtagen av de tekniska förvaltarna i Nacka inom respektive teknikområde och kommer att byggas ut efterhand.

Här hittar du de krav och riktlinjer som gäller för anläggningsarbeten inom kommunen.

kontakta oss

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.