Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

om teknisk handbok

Nacka kommuns tekniska handbok innehåller hänvisningar till gällande lagar och förordningar, generella branschriktlinjer samt kommunspecifika krav kopplade till anläggning och drift av allmänna anläggningar. Handboken riktar sig både till kommunens anlitade konsulter, entreprenörer och till den egna kommunala verksamheten.

Handboken är uppdelad i åtta delar och framtagna av våra tekniska förvaltare i kommunen inom respektive teknikområde. Del 8, Vatten och avfall förvaltas av Nacka vatten och avfall AB.

Sedan januari 2019 pågår en översyn och uppdatering av handboken. Första delen som granskas är gaturbyggnad.

aktuellt om teknisk handbok

Nytt möbel- och materialbibliotek

Ett nytt möbel- och materialbibliotek är nu publicerat i pdf. Du hittar dokumentet under aktuella bilagor i dokumentmappen möblering.

Ny reviderad bilaga 13:10 Relationshandlingar publicerad

Nu finns en reviderad bilaga v 13:10 Relationshandlingar publicerad i pdf. Du hittar den under aktuella bilagor projektering.

Ny reviderad bilaga AMA El (belysning) mängdbeskrivning publicerad

Nu finns en reviderad bilaga av AMA El (belysning) mängdbeskrivning publicerad i både excellformat och pdf. Du hittar dem under under aktuella bilagor belysning.

Behöver du hjälp?