Hoppa till innehåll
  • Nacka kommuns Tekniska handbok vänder sig till dig som är projektör, exploatör eller entreprenör.

    Här kan du ta del av krav och riktlinjer för anläggningsarbeten inom Nacka kommun. Handboken är framtagen av de tekniska förvaltarna inom respektive teknikområde och kommer att byggas ut efterhand.

Uppdaterings historik bilagor

Projekteringsanvisningar uppdaterad

Projekteringsanvisningarna har uppdaterats med några mindre text justeringar och genomgång av länkar som ej fungerat.

Bilaga 13.10 uppdaterad

Bilaga 13.10 Relationshandlingar är uppdaterad med nya koder och anvisningar inom framför allt park.

Bilagor borttagna

Pågrund av att ny dagvattenstrategi är under framtagande har två bilagor som anses nu vara missledande tagits bort, bilagor som tagits bort är Bilaga D anvisningar dagvatten och Dagvattenpolicy.

Bilaga U Uppdaterad

Bilaga U Krav vid grävning i allmän plats har uppdaterats information om avgifter och viten har lags till, dessa gäller från 2018-01-01.

Ny Bilaga för dagvatten

Ny bilaga har tillkommit för dagvatten, Riktlinjer för dagvattenhantering och den gäller där nacka bygger tätare framför allt Västra sicklaön (Nacka Stad) och de lokala centrumen i nacka.

Bilaga D

Bilaga D riktlinjer för dagvattenhantering har namnändrats till Bilaga D Anvisningar för dagvatten. Innehållet är dock detsamma och det är inte en ny version.

Gatustandar nacka stad reviderad 16-10-31

Gatustandar nacka stad har reviderats reviderad 16-10-31

Bilaga A Val av beläggning är uppdaterad

Uppdaterad 2016-12-02

Bilaga U Krav vid grävning i allmän plats uppdaterad

Uppdaterat avsnitt gällande Akuta grävningar under 3.2 Ansökan Schakttillstånd

Uppdaterat 2016-03-30

Bilaga H Anvisning för offentlig belysning har uppdaterats 2016-03-30.

nyheter Teknisk Handbok

Avgifter och viten införs 2018-01-01

Från och med 2018-01-01 införs avgifter och viten för arbeten på allmänplats.

Ny Bilaga för dagvatten

Ny bilaga har tillkommit för dagvatten, Riktlinjer för dagvattenhantering och den gäller där nacka bygger tätare framför allt Västra sicklaön (Nacka Stad) och de lokala centrumen i nacka.

Ny bilaga Riktlinjer och förhållningssätt för offentlig belysning i Nacka + Bilaga med nyckelbilder.

Bilagornas syfte är att ge vägledning för ljusplaneringinom Nacka kommun genom att beskriva metoder och verktygför ljusplanering, teckna ett förhållningssätt till belysning i olika typmiljöer och ge riktlinjer gällande ljusets gestaltningoch tekniska egenskaper.

Gatustandard nacka stad

Gatustandard i nacka stad är nu framme med rev.16-10-31

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.