Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Teknisk handbok

Inledning

Välkommen till Nacka kommuns tekniska handbok. Handboken är ett "levande” dokument som uppdateras löpande och revideras årligen. Du som användare ansvarar själv för att håll dig uppdaterad med senast uppdaterad utgåva av teknisk handbok.

Handboken

Nacka kommuns tekniska handbok innehåller hänvisningar till gällande lagar och förordningar, generella branschriktlinjer samt kommunspecifika krav kopplade till anläggning och drift av allmänna anläggningar. Den riktar sig både till kommunens anlitade konsulter, entreprenörer och till den egna kommunala verksamheten.

Handboken är uppdelad i 8 delar och det är kommunens förvaltare inom respektive område som är ansvariga för innehållet.
Del 8: Vatten och avfall förvaltas av Nacka vatten och avfall AB.

Avvikelser från teknisk handbok standard får inte ske utan särskilt godkännande av kommunen. Vid avvikelser ska också yttrande från kommunen inhämtas.

Aktuellt om teknisk handbok

Uppdatering teknisk-handbok-del2-park-och-natur

Bilagan teknisk-handbok-del2-park-och-natur är uppdaterad

Uppdaterat del5

Nu har Del 5 Projekteringsanvisningar i den Teknisk Handboken kommit i ny version. Projekteringsanvisningarna har gått från vara baserat på AMA Anläggning 13/AMA El 19 till AMA Anläggning 2023/AMA El 2022. Under 2024 kommer en revidering av Teknisk handboks övriga bilagor och struktur ske för att skapa tydlighet vad som gäller vid nybyggnad respektive återställning av anläggningar.

Allmänna styrdokument

 • VGU - regler för vägars och gators utformning
 • RiBuss - riktlinjer för utformning av infrastruktur med hänsyn till buss
 • RiInfart - riktlinjer infartsparkering
 • RiTill- Riktlinjer Tillgänglighet för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning
 • TRVINFRA 00224-Vägöverbyggnad
 • Handbok arbete på väg 2019
 • Trast - trafik för en attraktiv stad
 • Hissar och andra motordrivna anläggningar - Boverkets författarsamling
 • Standard för skyddande av träd vid byggnation 2018 - Sveriges lantbruksuniversitetet

Har du frågor om teknisk handbok?