Hoppa till innehåll
  • Nacka kommuns Tekniska handbok vänder sig till dig som är projektör, exploatör eller entreprenör.

    Här kan du ta del av krav och riktlinjer för anläggningsarbeten inom Nacka kommun. Handboken är framtagen av de tekniska förvaltarna inom respektive teknikområde och kommer att byggas ut efterhand.

Uppdaterings historik bilagor

Gatustandar nacka stad reviderad 16-10-31

Gatustandar nacka stad har reviderats reviderad 16-10-31 Läs mer

Bilaga A Val av beläggning är uppdaterad

Uppdaterad 2016-12-02 Läs mer

Bilaga U Krav vid grävning i allmän plats uppdaterad

Uppdaterat avsnitt gällande Akuta grävningar under 3.2 Ansökan Schakttillstånd Läs mer

Uppdaterat 2016-03-30

Bilaga H Anvisning för offentlig belysning har uppdaterats 2016-03-30. Läs mer

Uppdaterat 2016-01-11 BilagaH Anvisning för offentlig belysning

Bilaga H Anvisning för offentlig belysning har uppdaterats 2016-01-11. Uppdateringar har gjorts i större delen av dokumentet. Läs mer

Nya bilagor 2015-12-18

2 st nya bilagor har tillkommit under Park & Grönytor Standard för skyddande av träd och Skydda träden vid arbete. Läs mer

Uppdaterat 2015-12-18

Bilaga U Krav vid Grävning i allmän plats har uppdaterats i kapitel 3, 4 och 5. Läs mer

Uppdaterat 2015-12-03

Bilaga U Krav vid Grävning i allmän plats är uppdaterad avseende 6.1 Slutbesiktning efter utfört arbete. Läs mer

Uppdaterat 2015-12-02

Projekteringsanvisningarna har uppdaterats framför allt in de delar som handlar om VA. Även Bilaga 13_10_Relationshandlingar har även denna uppdaterats i samband med detta. Läs mer

nyheter Teknisk Handbok

Ny bilaga Riktlinjer och förhållningssätt för offentlig belysning i Nacka + Bilaga med nyckelbilder.

Bilagornas syfte är att ge vägledning för ljusplaneringinom Nacka kommun genom att beskriva metoder och verktygför ljusplanering, teckna ett förhållningssätt till belysning i olika typmiljöer och ge riktlinjer gällande ljusets gestaltningoch tekniska egenskaper. Läs mer

Gatustandard nacka stad

Gatustandard i nacka stad är nu framme med rev.16-10-31 Läs mer

Utvecklad Strukturplan

2015 antogs den Utvecklade strukturplanen med diarienr KFKS 2013/231-219 av kommunstyrelsen. Som underlag fanns ett antal utredningar angående infrastrukturen på Västra Sicklaön (Nacka Stad) relevanta utredningar finns nu i teknisk handbok som bilagor. Läs mer

Nu har Teknisk handbok fått ett modernare utseende.

Nacka har nu fått en ansiktslyftning och vi har anpassat handboken utefter det. Du bör hitta det du söker även om vägen dit kan vara lite ny. Läs mer

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.