Hoppa till innehåll
  • Nacka kommuns Tekniska handbok vänder sig till dig som är projektör, exploatör eller entreprenör.

    Här kan du ta del av krav och riktlinjer för anläggningsarbeten inom Nacka kommun. Handboken är framtagen av de tekniska förvaltarna inom respektive teknikområde och kommer att byggas ut efterhand.

Uppdaterings historik bilagor

CAD manual uppdaterad

Cad manualen har uppdaterats till version 2.0 efter input från flera projekt. I CAD startpaketet har Modellfilsblock lagts till.

RiPark06 ersatt 2018-04-06

Trafikförvaltningens riktlinjer för Infartsparkeringar har utkommit i ny version RiInfartsparkering. Denna ersätter RiPark06 från och med 2018-04-06.

Bilaga S uppdaterad

Bilaga S krav på konstbyggnader har uppdaterats 2018-04-23

Anvisningar för dagvattenhantering

Bilagan Riktlinjer för dagvattenhantering har ersatts av Anvisningar för dagvattenhantering 2018-03-28

Bilaga H Anvisningar för ny offentlig belysning ersatt

Bilaga H Anvisningar för ny offentlig belysning ersatt av Teknisk beskrivning offentlig belysningssystem. Den nya bilagan finns dels som PDF men även i Excellformat för redigering för specifika projekt.

Projekteringsanvisningar uppdaterad

Projekteringsanvisningarna har uppdaterats med några mindre text justeringar och genomgång av länkar som ej fungerat.

Bilaga 13.10 uppdaterad

Bilaga 13.10 Relationshandlingar är uppdaterad med nya koder och anvisningar inom framför allt park.

Bilagor borttagna

Pågrund av att ny dagvattenstrategi är under framtagande har två bilagor som anses nu vara missledande tagits bort, bilagor som tagits bort är Bilaga D anvisningar dagvatten och Dagvattenpolicy.

Bilaga U Uppdaterad

Bilaga U Krav vid grävning i allmän plats har uppdaterats information om avgifter och viten har lags till, dessa gäller från 2018-01-01.

Ny Bilaga för dagvatten

Ny bilaga har tillkommit för dagvatten, Riktlinjer för dagvattenhantering och den gäller där nacka bygger tätare framför allt Västra sicklaön (Nacka Stad) och de lokala centrumen i nacka.

nyheter Teknisk Handbok

CAD manual framtagen

Nu har Nacka tagit fram en CAD manual version 1.0 som komplement finns även en zip fil Nacka CAD startpaket med DWG mallar för ritningsstämpel mm.

Avgifter och viten införs 2018-01-01

Från och med 2018-01-01 införs avgifter och viten för arbeten på allmänplats.

Ny Bilaga för dagvatten

Ny bilaga har tillkommit för dagvatten, Riktlinjer för dagvattenhantering och den gäller där nacka bygger tätare framför allt Västra sicklaön (Nacka Stad) och de lokala centrumen i nacka.

Ny bilaga Riktlinjer och förhållningssätt för offentlig belysning i Nacka + Bilaga med nyckelbilder.

Bilagornas syfte är att ge vägledning för ljusplaneringinom Nacka kommun genom att beskriva metoder och verktygför ljusplanering, teckna ett förhållningssätt till belysning i olika typmiljöer och ge riktlinjer gällande ljusets gestaltningoch tekniska egenskaper.

Gatustandard nacka stad

Gatustandard i nacka stad är nu framme med rev.16-10-31

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.