Hoppa till innehåll
Torsdag den 14/11 kommer vi ha viss påverkan på Bygglovs e-tjänster. Planerat systemunderhåll pågår mellan 08.00-14.30.
  • Krav och riktlinjer för anläggningsarbeten i Nacka kommun

Behöver du hjälp?

om teknisk handbok

Nacka kommuns tekniska handbok innehåller hänvisningar till gällande lagar och förordningar, generella branschriktlinjer samt kommunspecifika krav kopplade till anläggning och drift av allmänna anläggningar. Handboken riktar sig både till kommunens anlitade konsulter, entreprenörer och till den egna kommunala verksamheten.

Handboken är uppdelad i åtta delar och framtagna av våra tekniska förvaltare i kommunen inom respektive teknikområde.

Sedan januari 2019 pågår en översyn och uppdatering av handboken. Första delen som granskas är gaturbyggnad.

Schakttillstånd och TA- plan

aktuellt om teknisk handbok

Ny mall för redovisning av borrpunkter vid leverans av Geoteknisk undersökning

För hantering i Nacka kommuns GIS-databas skall samtliga utförda borrundersökningar utöver redovisning på ritningar också sammanställas i ett tabellformat där x- och y-koordinater skall framgå för varje punkt liksom de attribut som kan knytas till provet, exempelvis nivå marköveryta, nivå bergöveryta, grundvattennivå etc.

Ny Typritning Regnbäddar

Nu har vi lagt upp den första versionen av typritningar för Nackas regnbäddar. Vi arbetar fortfarande med detaljer i utformningen så uppdateringar kommer att ske i närtid. Kontakta oss om ni har frågor och funderingar.

Cad manual och Cad startpaket uppdaterat

Cad manualen och tillhörande startpaket är uppdaterade till version 3.0.

Teknisk beskrivning offentlig belysning utbytt

Bilaga teknisk beskrivning offentlig belysning har utgått och ersatts med Mängdbeskrivning El Nacka

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.