Hoppa till innehåll
  • Krav och riktlinjer för anläggningsarbeten i Nacka kommun

om teknisk handbok

Teknisk handbok vänder sig till dig som är projektör, exploatör eller entreprenör.
Här hittar du de krav och riktlinjer som gäller för anläggningsarbeten i Nacka kommun.
Teknisk handbok är uppdelad i åtta delar och framtagen av de tekniska förvaltarna i kommunen inom respektive teknikområde.

Sedan januari 2019 pågår en översyn och uppdatering av teknisk handbok. Första delen som granskas är gaturbyggnad.

Behöver du hjälp?

Schakttillstånd och TA- plan

aktuellt om teknisk handbok

Ny Typritning Regnbäddar

Nu har vi lagt upp den första versionen av typritningar för Nackas regnbäddar. Vi arbetar fortfarande med detaljer i utformningen så uppdateringar kommer att ske i närtid. Kontakta oss om ni har frågor och funderingar.

Cad manual och Cad startpaket uppdaterat

Cad manualen och tillhörande startpaket är uppdaterade till version 3.0.

Teknisk beskrivning offentlig belysning utbytt

Bilaga teknisk beskrivning offentlig belysning har utgått och ersatts med Mängdbeskrivning El Nacka

Bilaga N Handbok Avfallsutrymmen

Bilaga N Handbok Avfallsutrymmen har utgått från kommunens handbok och nya anvisningar finns i Nacka vatten och avfalls handbok.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.