Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Inledning

Välkomment till Nacka kommuns tekniska handbok. Handboken är ett "levande” dokument som uppdateras löpande och revideras årligen. Du som användare ansvarar själv för att håll dig uppdaterad med senast uppdaterad utgåva av teknisk handbok.

Handboken

Nacka kommuns tekniska handbok innehåller hänvisningar till gällande lagar och förordningar, generella branschriktlinjer samt kommunspecifika krav kopplade till anläggning och drift av allmänna anläggningar. Den riktar sig både till kommunens anlitade konsulter, entreprenörer och till den egna kommunala verksamheten.

Handboken är uppdelad i 8 delar och det är kommunens förvaltare inom respektive område som är ansvariga för innehållet.
Del 8: Vatten och avfall förvaltas av Nacka vatten och avfall AB.

Avvikelser från teknisk handbok standard får inte ske utan särskilt godkännande av kommunen. Vid avvikelser ska också yttrande från kommunen inhämtas.

Aktuellt om teknisk handbok

Bilaga Q Standard strandpromenad har utgått

Bilaga Q Standard strandpromenad som tidigare låg under aktuella bilagor park och natur har utgått. Istället har innehållet inarbetats i Teknisk handbok del 3:Konstruktionsbyggnad. Om du söker bilagan hittar du den numera under gamla bilagor park och natur och gamla bilagor konstruktionsbyggnad.

Typritning T04 och T05 utgår, T09 byter plats samt T06 har uppdaterats

Typritning T04 Gatuträd och T05 Stamskydd utgår. Det finns en mer korrekt beskrivning för dem i AMA. Typritning T09 Gräsarmering ligger numera under gamla typritningar, då det är en speciallösning som sällan används.  T06 Växtbäddar har uppdaterats. Den aktuella versionen hittar du under rubriken "aktuella typritningar" på handbokens startsida.

Allmänna styrdokument

 • AMA Anläggning 13 - referensverk vid upprättande av tekniska beskrivningar
 • VGU - regler för vägars och gators utformning
 • RiBuss - riktlinjer för utformning av infrastruktur med hänsyn till buss
 • RiInfart - riktlinjer infartsparkering
 • RiTill- Riktlinjer Tillgänglighet för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning
 • ABT Väg 2005 - vägverkets krav på vägkonstruktion
 • Handbok arbete på väg 2014
 • Trast -trafik för en attraktiv stad
 • ATB tunnel- allmänna tekniska beskrivningar (ATB) – Tunnel
 • TK Bro -Vägverkets och Banverkets krav vid nybyggande och förbättring av broar och vissa andra i TK Bro specificerade byggnadsverk.
 • Hissar och andra mototdrivna anläggningar - Boverkets författarsamling

Har du frågor om teknisk handbok?