Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Aktuellt om teknisk handbok

Här kan du uppdatera dig om nyheter som rör Teknisk handbok och uppdaterade bilagor.

Ny reviderad version av möbel- och materialbiblioteket

Kapitlet belysning i materialbiblioteket har justerats. Du hittar dokumentet under aktuella bilagor i dokumentmappen möblering.

Nytt möbel- och materialbibliotek

Ett nytt möbel- och materialbibliotek är nu publicerat i pdf. Du hittar dokumentet under aktuella bilagor i dokumentmappen möblering.

Ny reviderad bilaga 13:10 Relationshandlingar publicerad

Nu finns en reviderad bilaga v 13:10 Relationshandlingar publicerad i pdf. Du hittar den under aktuella bilagor projektering.

Ny reviderad bilaga AMA El (belysning) mängdbeskrivning publicerad

Nu finns en reviderad bilaga av AMA El (belysning) mängdbeskrivning publicerad i både excelformat och pdf. Du hittar dem under under aktuella bilagor belysning.

Avgifter och viten från och med 1 januari 2020

Avgifter för schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan) samt viten har uppdaterats, i teknisk handbok del1: Gatubyggnad från och med årsskiftet.

Nu lanserar vi första delen i vår nya tekniska handbok del 1: Gatubyggnad

Sedan januari 2019 pågår en översyn och uppdatering av Nacka kommuns tekniska handbok. Handboken består av åtta delar. Första delen som granskats och uppdaterats är del 1: Gatubyggnad. Varje del i Nackas tekniska handbok kommer att omarbetas på samma sätt som del: 1.

Ny mall för redovisning av borrpunkter vid leverans av Geoteknisk undersökning

För hantering i Nacka kommuns GIS-databas skall samtliga utförda borrundersökningar utöver redovisning på ritningar också sammanställas i ett tabellformat där x- och y-koordinater skall framgå för varje punkt liksom de attribut som kan knytas till provet, exempelvis nivå marköveryta, nivå bergöveryta, grundvattennivå etc.

Ny Typritning Regnbäddar

Nu har vi lagt upp den första versionen av typritningar för Nackas regnbäddar. Vi arbetar fortfarande med detaljer i utformningen så uppdateringar kommer att ske i närtid. Kontakta oss om ni har frågor och funderingar.

Cad manual och Cad startpaket uppdaterat

Cad manualen och tillhörande startpaket är uppdaterade till version 3.0.

Sidan uppdaterades: