Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Teknisk handbok har ändrat utseende

Nacka kommuns webbaserade tekniska handbok har genomgått några strukturmässiga förändringar. Du hittar Nackas kravställande dokument, övriga styrdokument samt typritningar på startsidan.

De olika delarna 1-8 i handboken har som tidigare egna sidor där du hittar respektive områdesspecifik information. Handboken är ett levande” dokument som uppdateras löpande och revideras årligen.

Sidan uppdaterades: