Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Med start cirka kl.19 idag, den 24 januari, genomför vi en planerad uppdatering av nacka.se. Uppdateringen kan innebära begränsad tillgänglighet till nacka.se under en kortare tid.

December

Omarbetad CAD-manual samt kravställande dokumentet Relationshandlingar 13:07 utgår

CAD-manualen är omarbetad. I och det så utgår det kravställande dokumentet ”Relationshandlingar Bilaga 13:07”. Den information som tidigare angetts i Bilaga 13:07 har inarbetats enligt nedan:

1. Omfattning (Koordinatsystem, Höjdsystem, Lagerindelning): inarbetat i ”CAD manualen”
2. Omfattning (Inmätningar) : Nytt dokument ”Kravställning inmätning Projektering” Medföljer vid upphandling av projektering om konsulten i sitt uppdrag skall leverera inmätning.
3. Omfattning (Objekt som ska koordinatbestämmas, borttagna objekt): Ska redovisas i ”Bygghandling”
4. Format/Märkning: Hela kapitlet flyttat till Cad manualen, kapitlet Relationshandlingar

Sidan uppdaterades: