Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Uppdaterad del 1 Gatubyggnad

Del 1 Gatubyggnad är uppdaterad 2022-05-17

Ändring under 4.2 hur skydd utformas för träd som bättre ansluter till AMA 13

Ändring under 5.5 specifikt krav på markeringsfärg borttaget

Ändring under 5.10 och 5.12 plan- och jämnhetstoleranser specifika toleranser borttagna och ansluter till AMA 13

Ändring under 5.11 ordningen på stabiliserandebärlager justerad för anläggningstyp Cirkulation

Ändrig under 5.13 sättsandlager har nu en tolerans på 30-50 mm

Ändring under 5.19 Texten för vem på kommunen som skall delta på slutbesikning är uppdaterad.

Sidan uppdaterades: