Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

CAD Manual uppdaterad

Nackas CAD-Manual har uppdaterats Kapitel 3.3.3

Uppdateringen avser att redovisa 3D-modeller som volymer, de behöver inte vara sammansatta (ritningar). Och sammansatta ritningar har bytt namn till sammansatt redovisning för att passa med modellfiler. Samt har ritningar tagits bort från beskrivningen för att passa både till ritdefinitionsfil och modellfil. Se tabell 5.3.3

Sidan uppdaterades: