Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Uppdaterat del5

Nu har Del 5 Projekteringsanvisningar i den Teknisk Handboken kommit i ny version. Projekteringsanvisningarna har gått från vara baserat på AMA Anläggning 13/AMA El 19 till AMA Anläggning 2023/AMA El 2022. Under 2024 kommer en revidering av Teknisk handboks övriga bilagor och struktur ske för att skapa tydlighet vad som gäller vid nybyggnad respektive återställning av anläggningar.

Projekteringsanvisningarna har gått från vara baserat på AMA Anläggning 13/AMA El 19 till AMA Anläggning 2023/AMA El 2022. Detta är extra speciellt då Nacka kommun (som första kommun i Sverige) suttit med i referensgruppen för MER Anläggning 2023. Arbetet har bland annat inneburit:

  • Koder och rubriker har justerats, utgått eller tillkommit enligt de ändringar som har skett mellan AMA Anläggning 13 och AMA Anläggning 23 samt mellan AMA EL 19 och AMA EL 22.
  • Hänvisningar till EBR KJ 41:15 har ersatts med hänvisningar till EBR KJ 41:21.
  • Flertalet koder och rubriker har fått instruktionstext samt kravtext för hantering av invasiva arter.
  • Avsnittet Allmän information och tillämpning har genomgått en revidering.
  • Tabell med hänvisningar till nya utgåvor av styrande dokument har utgått då senaste gällande versionerna nu finns angivna i AMA Anläggning 23.
  • Flertalet förtydliganden samt ändringar angående kommunens rutiner eller kravställningar har inarbetats.
  • E-kapitlet har genomgått revideringar för att möta ändrade krav på koldioxidfotavtryck från användning av betong.

En fullständig ändringslista finns längst bak i dokumentet.

Under 2024 kommer en revidering av Teknisk handboks olika delar ske för att skapa mer tydlighet gällande applikationen av teknisk handbok i kommunens projekt.

Sidan uppdaterades: