Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Projekteringsanvisningar del 5 uppdaterat

Uppdaterad text under DEF.2 Anordningar för skyltar för röranläggning m m

Under DEF.2 Anordningar för skyltar för röranläggning m m har nedan text lagts till.

Projektering och förteckning av kod för Nacka kommuns anläggning
Vid projektering av skylt för röranläggning ska projektör i första hand förteckna att skylt ska
monteras på distansmarkeringsstolpe eller stolpe dimension 40 mm genom att förteckna kod DEF.20
alt. DEF.21.
För projektering och förteckning av distansmarkeringar gäller följande:
Distansmarkering ska förtecknas för nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar, dagvattenbrunnar,
oljeavskiljare samt kupolbrunnar.

Sidan uppdaterades: