Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

5. Projektering

Här hittar du projekteringsanvisningar, typritningar, föreskrifter och riktlinjer för projektering i Nacka kommun. Syftet är att de ska vara till hjälp vid upprättande av handlingar för kommunens entreprenadarbeten samt löpande underhåll och återställning.

Teknisk handbok

Det är viktigt att inledningstexten av projekteringsanvisningarna läses igenom nogrannt för att skapa en förståelse för hur dokumentet ska användas under projekteringsarbetet.

Avsteg från standard beskriven i projekteringsanvisningarna får inte ske utan särskilt godkännande. Vid avvikelser ska också yttrande från drift- och underhållsansvarig på kommunen inhämtas.

CAD manual och Nacka CAD startpaket

CAD manualen med tillhörande Nacka CAD startpaket ska användas vid all projektering. Eventuella avsteg måste tas upp med beställaren och godkännas.

CAD manual (PDF-dokument, 728 kB)
Nacka CAD startpaket (Komprimerad fil, 12,3 MB)

gamla bilagor

Sidan uppdaterades: