Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stoppställe 3 i Finnboda

Bildtext: Ingången till varvet år 1948. AFA-foto, Centrum för näringslivshistoria. Stoppställe 3 på den kulturhistoriska vandringen i Finnboda. Här stannar vi på Finnboda torg vid mataffären.

Klicka här för att komma till platsen i Google maps.

Nya ägare

År 1916 köptes Finnboda Slip av Stockholms Rederi AB Svea och ombildades till AB Finnboda Varf. Rederiet hade stora utbyggnadsplaner, men redan i början av 1920-talet blev det sämre tider. Först efter löneminskningar och nedskärning av arbetsstyrkan återupptogs arbeten. Nedanför Finnbodaberget uppfördes på 1920-talet ytterligare en stapelbädd, Frejabädden. Med två stapelbäddar, Fylgiabädden nedanför Finnberget och Frejabädden, ökade varvets kapacitet rejält.

Uppsving och modernisering

I mitten av 1930-talet, när världsdepressionen klingat av, skedde ett uppsving för Finnboda. År 1936 beslutades om en upprustning och modernisering av varvet samt om nybyggnadsverksamhet i stor skala. Under den intensivaste perioden med två nybyggen ökade antalet anställda till mer än 550 man – det största antalet sedan pansarbåtstiden. Under hela andra världskriget fortsatte moderniseringen av varvet. Stapelbäddarna utvidgades och förstärktes så att fartyg om 6 000 respektive 8 000 ton kunde byggas.

År 1942 uppfördes marketenteriet ”Markan”, tegelbyggnaden som idag hyser kontors- och skollokaler, och de anställda fick de sedan länge önskade omklädningsrummen, tvätt- och duschrum samt tre matsalar; en för arbetarna, en för högre samt en för lägre tjänstemän. Verkstadsbyggnaden, svetshall och spantverkstad stod klara år 1944.

Bildtext: Marketenteriet (matbespisningen) på Finnboda Varv 1948. Foto AFA-Foto, Centrum för näringslivshistoria.

Bildtext: Arbetarnas matsal år 1949. Ända in på 1970-talet fanns fyra matsalar: arbetarnas, tjänstemännens, de högre tjänstemännens samt direktionens.

En spännande incident inträffade år 1960 när M/S Willowpool sjösatte sig själv några timmar före sjösättningen. Fartyget gled så mjukt ner i vattnet att de som arbetade i maskinrummet inte märkte något. Hon drev sedan in mot en närliggande kaj varifrån dopet sedan skedde.

Bildtext: Till sjösättningarna byggdes ett högt podium varifrån dopet ägde rum. Bilden visar dopet av M/S Fredrika 1942. Gudmor önskade fartyget lycka och välgång, och svingade sedan champagneflaskan mot fartygets sida. Namnet på fartyget, som varit dolt, blev då synligt varefter fartyget gled ner i vattnet. I bakgrunden ses Finnbodas äldsta byggnad, chefsbostaden, från år 1830. Foto 1942, Wikipedia.

Hur byggdes fartygen?

Ännu i början av 1950-talet byggde Finnboda varv sina fartyg på det gamla sättet: plåt för plåt nitades fast vid spanten ute på stapelbädden och successivt formades fartygets skrov. Under 1950-talet ändrades detta och man övergick helt till svetsfogning. Nästa steg var att bygga samman fartygen av stora sektioner som tillverkats inomhus i svetshallar. Under 1950-talets sista år genomfördes en ny moderniseringsetapp som gjorde det möjligt att bygga fartyg upp till 13 000 ton.

Bildtext: Interiör från svetshallen år 1948. AFA-foto, Centrum för näringslivshistoria.

Nya tider

Under 1960-talet tog Finnboda upp tillverkningen av stålbroar och liknande konstruktioner i sitt program. Bland annat tillverkades sektioner till nya Lidingöbron som invigdes 1971. Huvudparten av Finnbodas nybyggen under 1960-talet var en serie om åtta fartyg främst avsedda för transport av papper, pappersmassa och styckegods.

Klicka här för att gå vidare till stoppställe 4.

Klicka här för att gå tillbaka till stoppställe 2.

Sidan uppdaterades: