Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stoppställe 4 i Finnboda

Bildtext ingressbild: Åren 1947–1949 uppfördes personalbostäder på Finnberget för anställda vid varvet. Fotot är taget i samband med sjösättningen av ”Birger Jarl” år 1953. Fotograf okänd, Nacka lokalhistoriska arkiv. Stoppställe 4 på den kulturhistoriska vandringen i Finnboda. Här stannar vi på kajen vid före detta maskinverkstaden.

Klicka här för att komma till platsen i Google maps.

Maskinverkstaden

I slutet av 1920-talet byggdes maskinverkstaden, idag möbelbutik, för att kunna förse fartygen med egna ångmaskiner. Det första nybygget som fick en Finnbodatillverkad ångmaskin var Götakanalångaren ”Diana” som levererades 1931 och som fortfarande går i trafik på Göta kanal. Hon är sedan 2009 kulturminnesmärkt (K-märkt), vilket innebär att hon av Statens maritima museer anses som kulturhistoriskt värdefull. I den gula byggnaden på kajen från år 1945 låg snickeri- och timmermansavdelningarna. De rustades upp och inreddes till ett nytt kontorshus i början av 1970-talet. Idag finns här lägenheter.

Bildtext: Finnboda Varv. Foto 1979, Lennart Holmsten.

Finnberget

Vid 1940-talets slut byggdes personalbostäder för varvsanställda på Finnberget. Arkitekter var bröderna Erik och Tore Ahlsén. För att skydda bebyggelsen från nordliga vindar valdes en planlösning med tre U-formade byggnader med öppning mot söder med två något högre hus framför, sammanlagt 177 lägenheter. År 1969 köptes personalbostäderna på Finnberget av Kooperativa förbundet (KF).

Nya tider

År 1970 sålde Sveabolaget Finnboda till Salénrederierna. Salén började en modernisering av Finnboda; en ombyggnad av maskin- och plåtverkstäderna och en svetshall byggdes vid Finnbergstunnelns mynning mot Kvarnholmen. Finnboda återinvigdes 1972, men redan året efter hamnade varvet i en ekonomisk kris. Fem år senare – 1977 – övertogs Finnboda av det statliga bolaget Svenska varv för att bli dotterbolag till Götaverken under namnet Götaverken Finnboda AB.

Sommaren 1981 sjösattes Finnbodas sista egentillverkade fartyg ”Nordic Link”. Därefter blev Finnboda ett av landets största reparationsvarv. År 1991 lades all varvsverksamhet ner. I samband med att varvet lades ner började de lediga lokalerna användas för evenemang. Bland annat hade den omtalade rejvklubben Docklands sin klubbverksamhet förlagd på lördagarna i en svetshall. Efter polisrazzior och många skriverier i tidningarna stängde klubben år 2002. Istället blev det bostäder där man tillvaratog flera av de karaktärsskapande anläggningarna från varvtiden.

Klicka här för att gå vidare till stoppställe 5.

Klicka här för att gå tillbaka till stoppställe 3.

Sidan uppdaterades: