Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Information från ledningen

Som många av er redan vet så har vår tidigare verksamhetschef avslutat sin tjänst hos oss på seniorcenter Ektorp. Här kommer lite information om hur ledningsorganisationen kommer se ut framöver.

Vår tidigare verksamhetschef Andreas Frykstrand har under januari månad avslutat sin tjänst hos oss för att gå vidare till andra utmaningar. I och med detta har vi valt att se över ledningsorganisationen i verksamheten och beslutat att lägga upp den på ett lite annat sätt än tidigare. Detta för att vi tidigare har kommit fram till att två chefer har svårt att leda och styra verksamheten på ett effektivt sätt.

Precis som tidigare kommer vi att ha en verksamhetschef som är ansvarig för hela verksamheten, men vi väljer att utveckla rollen som biträdande verksamhetschef. Under verksamhetschefen kommer det därför att jobba fem biträdande verksamhetschefer som i grunden är utbildade undersköterskor. De kommer att arbeta en stor del i omvårdnaden, nära de medarbetare som de ansvarar för. För undersköterskorna innebär det att de kommer att ha nära till sin närmsta chef.

Den här lösningen gör att ledning och stöttning kommer att finnas nära till hands både för medarbetare, kunder och närstående. Verksamhetschefen kommer, förutom de biträdande verksamhetscheferna, även att ha sjuksköterskorna, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kökspersonal och servicepersonal under sig. De biträdande verksamhetscheferna kommer som mest att ansvara för tre våningar var. Nattpersonal kommer att ha en egen chef. Organisationen kommer i och med detta att bli tydligare och kommunikation och informationsvägar likaså.

I dagsläget har vi annonserat efter de biträdande verksamhetscheferna och rekryteringsprocessen är igång. När tjänsterna är tillsatta och klara kommer vi att bjuda in till både kundråd och närståendemöte för att informera om läget och förhoppningsvis får ni då även träffa i alla fall några av de som fått tjänsterna.

Om ni under tiden har några frågor är ni välkomna att kontakta verksamhetschef Anneli Backman, 08-718 81 90 eller anneli.backman@nacka.se

Med det önskar vi alla boende och anhöriga en trevlig helg!

Sidan uppdaterades: