Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka seniorcenter bemöter IVO:s granskning

IVO har granskat den kommunala äldreomsorgen i landet och har återkommit med sin granskningsrapport gällande Nacka kommun. Vi vill bemöta granskningen då vi anser att den har brister både vad gäller metod och analys och vi inte känner igen oss i den bild som IVO ger av Nacka seniorcenter.

Vi välkomnar alltid granskningar eftersom de är viktiga och hjälper oss att utvecklas och hålla hög kvalitet. Den granskning som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört av särskilda boenden i kommunal regi hjälper oss dock inte att utvecklas då den har brister både i metod och analys och vi känner inte igen oss i den bild som ges. Vi ifrågasätter därför granskningen och håller inte med om de brister som påtalas i rapporten. Våra synpunkter har också framförts till IVO.

Granskningen är genomförd genom enkäter, journalgranskningar och inspektioner och i upplägget finns konkreta felaktigheter som gör att vi ifrågasätter hur man använt och dragit slutsatser utifrån insamlat underlag.

I granskningsrapporten påtalar IVO brister inom fyra övergripande områden. Exakt samma områden påtalas även till flera andra kommuner.

Felaktig och orättvis bild av Nacka seniorcenter

Vi har gått igenom granskningsrapporten punkt för punkt och känner inte igen oss i det som påtalas. Vi konstaterar också att det inte stämmer med vad andra granskningar genomförda av myndighet i Nacka kommun, av Stockholm stad eller våra egna uppföljningar av verksamheterna visar. Rapporten ger därmed en felaktig och orättvis bild av Nacka seniorcenter.

En granskning från IVO som påtalar brister utan väl underbyggda fakta leder inte till förbättring och utveckling av våra verksamheter. Det bidrar snarare till att sprida oro och otrygghet hos såväl nuvarande som framtida kunder och närstående och det sprider också en negativ bild av äldreomsorgen som bransch. Det tycker vi är allvarligt.

Vi känner oss trygga med att vi har en god kvalitet i verksamheterna inom Nacka seniorcenter. Vi arbetar kontinuerligt och aktivt för att förbättra och utveckla våra boendena för kundernas bästa.

Här kan du ta del av vår återrapportering till IVO. (PDF-dokument, 234 kB)

Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss:

Katarina Centerdal, affärsområdeschef Nacka seniorcenter (NSC)
Nina Ehn, verksamhetschef NSC Ektorp
Jessica Svanholm, verksamhetschef NSC Talliden
Izabell Söderström, verksamhetschef NSC Sjötäppan
Sirpa Tampio Wallebom, verksamhetschef NSC Sofiero

Sidan uppdaterades: