Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fokus på trygghet och omvårdnad

Efter de misstänkta händelserna på Sjötäppan ligger fokus på att de boende ska känna sig trygga och få den omvårdnad de behöver.

Verksamheten på Sjötäppan fortsätter tills vidare både med ordinarie personal från andra seniorcenter och med vikarier som täcker upp för de medarbetare som har stängts av.

Under tiden fortsätter Nacka kommuns utredningar. Det pågår dels en utredning av själva händelserna som vi har fått rapporter om, parallellt pågår en arbetsrättslig utredning där en extern jurist är inkopplad.

Här sammanfattar vi några frågor och svar angående Sjötäppan.

Hur vet jag om en anhörig är berörd av händelserna?

Alla boende som vi tror kan ha utsatts för olämpligt bemötande och bristande omvårdnad har fått direkt information. Information har även gått till deras anhöriga.

Hur arbetar ni för att trygga personalsituationen?

Personal från den egna bemanningsverksamheten har satts in för att täcka upp behovet för de medarbetare som är avstängda. Ordinarie personal från andra seniorcenter bemannar också verksamheten.
Vi arbetar för att upprätta kontinuitet genom att schemalägga vikarier för längre perioder.
En extra sjuksköterska kommer att finnas på plats den kommande helgen.

Finns det arbetsledning?

Ja. Vi har bemannat upp även när det gäller chefer och arbetsledare.

Hur säkra är ni på att det inte förekommer samma sak på kommunens andra seniorcenter?

Det finns inget som tyder på att det förekommer på våra andra seniorcenter. Vår bild är att det är bra på de andra äldreboendena, men som en extra säkerhetsåtgärd kommer vi att följa upp verksamheterna på våra andra seniorcenter ytterligare.

Var vänder jag mig om jag har synpunkter och/eller frågor?

På webben finns en funktion för att lämna synpunkter och/eller frågor.
På plats kan man också vända sig till medarbetare och/eller arbetsledning.

Hur tar jag del av uppdateringarna om Sjötäppan?

Man kan följa nyheterna här på hemsidan. Tryck på knappen Följ nyheterna och välj att till exempel bli meddelad via e-post när sidan uppdateras.

Sidan uppdaterades: