Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sjötäppan välkomnar inspektion från IVO

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har beslutat att göra en uppföljande inspektion utifrån de anmälningar som Nacka kommun skickade in i början av året. Seniorcenter Sjötäppan välkomnar inspektionen.

Rapporter – en del av kvalitetsarbetet

Under året har Seniorcenter Sjötäppan gjort 21 rapporter och utredningar enligt lex Sarah. Enligt lag är vi skyldiga att själva rapportera och utreda – inte bara om ett missförhållande uppstår utan också om det finns en påtaglig risk för ett missförhållande.

- Att rapportera enligt lex Sarah ingår i vårt kvalitetsarbete. I rapporterna dokumenterar vi brister som vi själva upptäcker. Vi har skyldighet att rapportera alla risker för missförhållande, säger Marika Westerblom, verksamhetschef för Seniorcenter Sjötäppan.

Beslut om inspektion

Om ett missförhållande eller en risk bedöms allvarlig görs också en anmälan till IVO. IVO har en handläggningstid på 3-6 månader. Fem händelser från början av året har föranlett IVO:s beslut att genomföra en inspektion.

IVO kommer att granska de åtgärder som gjorts för att bedöma om de anses tillräckliga - annars ställs ytterligare krav på verksamheten. På så sätt är en inspektion också en hjälp i att identifiera alla åtgärder som kan behövas.

- Som kund eller närstående ska du kunna känna dig trygg med den omvårdnad som ges på Sjötäppan. Syftet med utredningarna är att identifiera orsaker till risker eller missförhållande för att så långt som möjligt förhindra att de uppstår igen, säger Marika.

Ny anmälan till IVO

Under sommaren inträffade en händelse som gällde missförhållande kring bristande vård. Rapporter och utredningar har gjorts enligt både lex Sarah och lex Maria och en anmälan har också gjorts till IVO för bedömning av åtgärderna.

Sidan uppdaterades: