Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Besöksstopp på seniorcenter Sjötäppan

Från lördag 14 november gäller besöksstopp på alla särskilda boenden för äldre i Nacka. Beslutet är fattat av äldrenämnden i Nacka kommun och innebär att kommunen starkt avråder från besök på särskilda boenden för äldre. Anledningen är att minska smittspridningen som nu ökar kraftigt i hela Stockholmregionen.

Vi vädjar nu till dig som är närstående till boende inom Nacka seniorcenter att respektera och följa detta beslut om besöksstopp, som innebär att vi starkt avråder från besök. Vi som arbetar här vill göra allt vi kan för att förhindra smittspridning och undvika att kunder och personal blir smittade och allvarligt sjuka.

Om du anser dig ha särskilda skäl för besök måste du kontakta oss först så att vi tillsammans kan planera så att ett eventuellt besök sker på ett så säkert sätt som möjligt. Vi ber dig också att verkligen tänka till om det är nödvändigt att komma till boendet eller om vi kan hjälpa dig att få träffa din anhöriga digitalt eller utomhus.

Detta beslut gäller från och med den 14 november 2020 till och med den 30 november 2020, men kan komma att förlängas.

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen av covid-19!

Katarina Centerdal, verksamhetschef Nacka seniorcenter Sjötäppan
Kontakt: katarina.centerdal@nacka.se,
telefon: 08- 718 90 37

Sidan uppdaterades: