Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Varje år genomför Socialstyrelsen en undersökning kring kundernas uppfattning om kvaliteten på äldreboendet. Vi är glada och stolta över att kunna uppvisa ett så fint resultat trots pandemin.

Nacka seniorcenter Sjötäppan ligger på tredje plats av de totalt 14 äldreboenden i Nacka som deltagit i undersökningen. Hela 94% av våra kunder är sammantaget nöjda med Sjötäppan.

De fem frågor där andelen positiva svar är högst, just här på Sjötäppan, är följande (inom parentes anges andel av de svarande som avgivit ett positivt svar):

 • Möjligheterna att komma utomhus är bra (100%)
 • Får bra bemötande från personalen (94%)
 • Känner sig trygg på sitt äldreboende (94%)
 • Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov (94%)
 • Trivs med sitt rum/sin lägenhet (94%)

Vi anser att de höga resultaten helt speglar den värdegrund som vår verksamhet vilar på, där bemötande, hemkänsla och trygghet är ledande i alla delar och ska synas i alla frågor vi arbetar med. Vårt mål framöver är givetvis att öka tryggheten ännu mer.

Vi nöjer oss heller inte med 100% på utomhusmiljö. Vi strävar mot en bättre upplevelse och driver därför projekt med hälsoträdgård där utomhusmiljön ska bidra till en mer värdefull och aktiv vardag.

De fem frågor som vi fick lägst resultat på kan vara direkt kopplade till pandemin och alla de förändringar som var tvunget att ske snabbt under den perioden. Oavsett orsak så kommer vi lägga mycket fokus på att förbättra dessa områden, vilka är:

 • Besväras inte av ensamhet (38%)
 • Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar (40%)
 • Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål (53)
 • Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet (64%)
 • Upplever måltiderna som en trevlig stund (69%)

I och med pandemin så var vi tvungna att ställa om aktiviteter och måltider för att göra det säkert för kunderna. Flera av våra uppskattade aktiviteter i stor grupp var vi tvungna att ställa in eller förändra. Vi fortsätter arbetet med att skapa fler anpassade aktiviteter, istället för att ställa in så ställer vi om. Kundråd, dans, allsång i helgrupp och andra uppskattade aktiviteter kommer återupptas när smittspridningen minskar.

Vi vill att ni ska veta att vi tacksamt tar emot synpunkter och klagomål. Era synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra oss och hålla hög kvalitet. Allt vi får till oss registrerar och åtgärdar vi. Det ska vara enkelt att lämna klagomål och ni kan välja om ni vill fylla i en blankett (finns både i entrén och i kundens lägenhet), kontakta oss via vår hemsida eller berätta för vem som helst ur personalen. Ni kan lita på att allt registreras och arbetas med.

Om du som boende eller närstående har några frågor kring undersökningen är du välkommen att kontakta verksamheten.

Katarina Centerdal, verksamhetschef

Izabell Söderström, biträdande verksamhetschef

Sidan uppdaterades: