Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Information om genomförd kvalitetsgranskning

Under maj-juni gjordes en planerad kvalitetsgranskning av Nacka seniorcenter Sofiero. Dessa granskningar genomförs varje år av Nacka kommun. I samband med granskningen uppmärksammades vissa brister och ett antal utvecklingsområden som vi nu arbetar med.

Ingen av bristerna har drabbat kunderna. Det som vi behöver förbättra handlar framför allt om vårt systematiska kvalitetsarbete och hur vi dokumenterar inom Hälso- och sjukvård. Vi behöver också förtydliga våra olika ledningsfunktioner i syfte att stärka vårt kvalitetsarbete.

För oss är dessa granskningar en viktig del i verksamhetens löpande kvalitetsarbete. De ger oss värdefull återkoppling på vad som fungerar bra respektive vad som behöver utvecklas eller åtgärdas. För att berätta mer om resultatet av granskningen kommer vi inom kort att bjuda in till ett informationsmöte. Datum är inte fastställt än men en inbjudan kommer snart att läggas ut här på hemsidan.

Har du frågor och funderingar är du givetvis välkommen att kontakta mig!

Sirpa Tampio Wallebom, verksamhetschef Nacka seniorcenter Sofiero

telefon: 070-431 97 38

sirpa.tampio-wallebom@nacka.se

Sidan uppdaterades: