Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om oss

På vår skola når eleverna ett mycket gott resultat. Litenheten och tryggheten bidrar till en god lärmiljö. Både elever, föräldrar och personal är stolta över sin skola!

Vi är en liten F-3 skola mitt i Skuru villaområde - en "bullerbyskola" med ca 150 elever. Med skogen inpå knuten och närheten till Nyckelvikens friluftsområde har vi goda möjligheter att använda naturen som extra lärosal. Vi är kända för vår fina stämning på skolan där alla känner alla och bryr sig om varandra. Gemenskapen här är stor.

Vi har profilen språk och kommunikation med fokus på engelska och retorik. Det är ämnen som vi tycker är extra bra att kunna i dagens samhälle. Vi lägger också stor vikt vid elevernas läs- och skrivutveckling med hjälp av bland annat Bornholmsmodellen. Våra välutbildade och engagerade lärare ser alla elever och vill alltid elevens bästa. Genom ett stimulerande lärande så utvecklas eleven maximalt utifrån sina egna förutsättningar där elevens delaktighet skapar motivation och lust till att lära mer. Det ska vara kul med kunskap!

Vår fritidsverksamhet

Vårt populära fritids har en välplanerad verksamhet med olika frivilliga aktiviteter på eftermiddagarna. Vi tycker att hälsa och välbefinnande är viktigt och därför är vi mycket ute och har rörelse till medryckande musik. Vi tycker att ett bra fritids är viktigt och därför satsar vi på att kontinuerligt kompetensutveckla personalen för att skapa en inspirerande verksamhet. Nyligen så blev Borgvallaskolan en "trivselskola" med utbildade trivselledare som drar igång lekar på rasterna. Detta ökar kamratandan bland alla elever på skolan.

Vår elevhälsa

För oss är det jätteviktigt att alla våra elever mår bra och trivs på vår skola. Vi har ett starkt elevhälsoteam med skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator som hjälper våra elever när de behöver. Vi arbetar också aktivt mot kränkande behandling och har ett väl fungerande trygghetsteam på skolan.

Sidan uppdaterades: