Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Jarlabergs skola

Den lilla skolan där alla känner alla!

Jarlabergs skola är en liten enparallellig F-6-skola med drygt 150 elever. Hos oss känner alla varandra och det skapar trygghet och gemenskap. Vi har en hög personaltäthet vilket gör att ditt barn blir sett av många vuxna varje dag. Undervisningen är varierad och väl anpassad för att kunna möta alla elever. Delaktighet, inflytande och studiero är viktigt för oss.

Se filmen här till vänster så får du veta mer om vår verksamhet.

Informationsmöte tisdagen den 16 januari 2024 kl 17.00 – 18.30