Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Den 29/6 klockan 19:00-20:30 pågår underhållsarbeten på Nackas inloggningsplattform. Det kommer under denna tid göra så att inloggningen till många av våra e-tjänster inte fungerar.

Mål och kvalitet

Utvärdering för förbättring – Systematiskt kvalitetsarbete

Förskolans utforskande arbetssätt genom att observera och planera utifrån barnens intressen, ger goda förutsättningar för barns möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten, vilket skapar trygghet och stärker barnets självkänsla så att de allt utifrån ålder och förmåga på ett självständigt sätt vill och vågar ta ansvar för sitt fortsatta lärande i grundskolan.

Läs mer om mål och kvalitet här

Sidan uppdaterades: