Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Utmärkelsen Lära

Lära är ett pris för att uppmärksamma och hylla inspirerande pedagoger som är anställda vid Nackas förskolor eller skolor. De nominerade kandidaterna utses av Nackabor. Ta chansen att rösta på din favoritpedagog!

Utmärkelsen delas ut årligen med start 2021, och ska uppmuntra och motivera pedagoger i deras arbete med områden som är viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv. Utmärkelsen kommer varje år utgå från olika aktuella teman.

Lära delas ut i tre kategorier

 • Årets lärspridare – Med lärprocessen och barnet/eleven i fokus uppdaterar och förädlar pedagogen sin kunskap och delar med sig till andra.
 • Årets lärinnovatör – Med lärprocessen och barnet/eleven i fokus, lär pedagogen nytt och skaffar helt ny kunskap samt testar nya arbetssätt.
 • Årets lärteam – Med lärprocessen och barnet/eleven i fokus, utvecklar pedagogerna tillsammans nya arbetssätt, håller sig ständigt uppdaterade och delar med sig av sin kunskap till varandra.

Områden 2022

För 2022 har utbildningsnämnden valt ut områdena nedan.

 • Språk-, läs- och skrivutveckling
  Nominera pedagoger som stimulerar till läsande, skrivande och språkutvecklande aktiviteter.
 • Trygghet och studiero
  Nominera pedagoger som bidrar till ökad trygghet och bättre studiero.
Nominera pedagoger till utmärkelsen LÄRA 2023


Process och hålltider för utmärkelsen LÄRA

 • Under hela september månad kommer du att kunna nominera pedagog/pedagoger
 • Röstningen kommer att vara öppen 24 oktober - 14 november
 • Den 9 december tillkännages vilka som tilldelats utmärkelsen 2022
 • Prisutdelning sker på LÄRA-dagen den 19 januari 2023

Har du några frågor?

Här hittar du svar på frågor om Lära.

Sidan uppdaterades: