Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nöjda vårdnadshavare

Barnens och elevernas lärande samt trygghet är vårt fokus. När vi når detta så är föräldrarna nöjda med vår verksamhet. Vi önskar ett gott samarbete med alla föräldrar eftersom det gynnar barns och elevers lärande och positiva utveckling.

För att föräldrar ska kunna stötta sitt barn på bästa sätt så behöver man information om barnets och elevens utveckling och det får man t.ex. vid utvecklingssamtal och via vår digitala plattform Infomentor. Med ökad ålder hos eleven så följer också ett ökat ansvar för sina studier och därmed kan man som förälder med fördel samtala med sitt barn om hur det går i skolan. Det är ofta ett mycket bra komplement till den information som publiceras på Infomentor.

Det är viktigt att förskolan och skolan har en bra kommunikation med barnets föräldrar och en förtroendefull relation. Att skolan och föräldrarna arbetar åt samma håll är positivt för barnets och elevens kunskapsutveckling och trygghet.

Det är bara att erkänna att ibland kan det bli fel eller missförstånd mellan skolan, eleven och föräldrar. Då kommer vi från skolans sida försöka lösa det på så snabbt och bra sätt som möjligt och vår erfarenhet är att det brukar gå bra om man pratar direkt med varandra på ett respektfullt sätt. Om det är så att vi inom skolan har brustit så kommer vi att se över våra rutiner och vår verksamhet för att det inte ska ske igen. Vi tar också med eventuella synpunkter i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Sidan uppdaterades: