Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Program

Föreläsare Monteringen

Monteringen ligger på andra sidan gången från mässhallens ingång.

Föreläsningarna äger rum i hörsalen Monteringen som tar max 105 personer. De som anmält sig till mässan har fått ett mail med anmälan till föreläsningarna i Monteringen och på Övre plan. Utöver dessa bokningsbara föreläsningar finns ett stort antal events och föreläsningar på torgen som ligger i stora mässhallen. Här gäller först till kvarn.

Här presenterar vi föreläsarna i Monteringen.

10:00 - 10:45 Ante Runnqvist. Förnyelseenheten, Nacka kommun

Lysande Lärmiljöer

Ett föredrag om hur en gemensam bild av vårt uppdrag och pedagogisk kompetens skapar grunden för att skapa miljöer där alla barn och elever får möjlighet till utveckling och lärande.

Jag kommer att introducera en modell och visa hur den kan användas för att vässa verksamhetsidéer, stärka kultur, utveckla pedagogik och förbättra den fysiska lärmiljön. Vill att föredraget ska ge verktyg och boost så att du och dina kollegor tar makten över lärmiljön och formar den efter er egen pedagogiska övertygelse.

11:00 - 12:00 Katarina Åkerman och Emil Häggbom

Läraren och den stökiga eleven

Föreläsning om hur vi når eleverna som inte vill finna sig inom ramarna. Möt Emil Häggbom en före detta elev som tidigt hamnade i kriminalitet och missbruk med stor frånvaro i skolan. Vissa lektioner valde han dock att gå på. Vad var orsaken till det? Kom och möt Emil och hans lärare Katarina Åkerman och inspireras av deras föreläsning ur ett elev/lärarperspektiv. Ta del av metoder och erfarenheter kopplat till forskning.

Katarina Åkerman är förstelärare på Saltsjöbadens Samskola. Emil Häggbom föreläser bland annat om beroendeproblematik.

12:15 - 13:15 Kristina Alexandersson, Internetstiftelsen

Digital kompetens är mer än programmering

I och med läroplansförändringarna som började gälla 1 juli 2018 tydliggjordes skrivningar att elever ska utveckla digital kompetens genom undervisningen. Alla elever som går i skolan ska utveckla en adekvat digital kompetens, men i samtalet kring läroplansförändringarna har bara programmering lyfts fram. Digital kompetens är dock mer och Kristina Alexanderson kommer i sin presentation att ge en bild av hur du som lärare kan arbeta med alla delar av digital kompetens som handlar om att eleverna ska förstå hur digitaliseringen påverkar samhället, kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt samt kunna lösa problem och omsätta handling i ideer.

13:30 - 15:00 Elza Dunkels

Unga och nätet – hur går vi från panik till praktik?

Elza Dunkels är lärare, lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet och har forskat om unga och nätet i 20 år.

"Svarta rubriker kring unga och samtida medier är vardagsmat; media larmar och varnar så snart en ny app blir populär eller när ett nytt spel släpps. Varför är det så när vi samtidigt ser att de flesta unga får ut väldigt mycket av sin nätanvändning? I denna föreläsning ger jag forskningsbaserade förklaringar till detta och föreslår ett rimligare förhållningssätt. Målet är att ge tankeverktyg för skolans professionella när digitaliseringen nu tar ännu ett steg. Jag kommer att ta upp skärmtid, mobilförbud, selfies, källkritik, Wikipedia, järnvägssjuka, juvenism och inte minst att leka med kottar. Du får också ta del av de nätsäkerhetsråd jag tagit fram tillsammans med Bamsetidningen."

15:15 - 16:00 Ellen Ekdahl Rolf och Nanna Alroth

”Lågaffektivt bemötande – hur hanterar vi problemskapande beteenden?

Föreläsning om hur vi kan bemöta beteenden som är svåra att förstå, acceptera och hantera. Lågaffektivt bemötande är en metod som grundar sig på en modern barnsyn som utgår ifrån att ”barn som kan uppföra sig gör det”. Föreläsningen kommer ge teoretiska och framför allt praktiska kunskaper och verktyg. Alla som möter barn kan ha nytta och glädje av detta!”

Ellen Ekdahl Rolf och Nanna Alroth är skolpsykologer och arbetar inom Barn och elevhälsan

Sidan uppdaterades: