Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Program

Skolledarrummet

Skolledarrummet Tegel finns en trappa upp längst bort i korridoren.

Program för skolledare

8:30 - 10:50
Chefsmöte för Nackas kommunala skolors och förskolors rektorer.
9:45 Paus för utdelning av Fjädernpriset i Nackas kommunala skolors monter i stora mässhallen Metallgjuteriet.
Produktiondirektör Einar Fransson leder chefsmötet och delar ut Fjädernpriset till 2018 års vinnare.

11:00 - 11:20

Forskande skola för framtidens lärande
På Saltsjöbadens Samskola driver lärarna klassrumsnära forskning under vetenskaplig ledning av professor Tomas Kroksmark och Luleå Tekniska Universitet. Vi utvecklar en Lärarakademi på skolan som framåt kommer att fungera som forskningscentra på lokal nivå med syfte att möjliggöra erfarenhetsutbyten kring forskning och kompetensutveckling inom didaktik och pedagogik både på vår egen skola, andra skolor i Nacka, runtom i Sverige och internationellt.
Rektor Britta Wikman

11:30 - 11:50
Skolledarskap som förändrar världen
Kan en skola ha en vision om att förändra världen? YBC arbetar med att implementera och förankra skolans vision och skolans fem ”skills” i undervisningen.
Oskar Sjögren, rektor, YBC

12:00 - 12:20
Saltsjö-Duvnäs kvalitetsdialog (SQD):
För att kvalitetssäkra att vår lärande organisation är i ständig utveckling har alla medarbetare på Saltsjö-Duvnäs skola och förskolor kontinuerliga enskilda kvalitetsdialoger med skolledare en gång i månaden.
Rektor
Renata Desselberger Wikman, Saltsjö-Duvnäs skola

12:20 - 13:00 Lunchpaus

13:00 - 13:50
Att leda förskola och skola
Att leda förskola/skola mot hög måluppfyllelse i en allt mer mångfacetterad verklighet är ett krävande uppdrag. Vilket stöd behöver dagens skolledare för att kunna axla ansvaret och utvecklas som ledare under yrkeskarriären?
Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund, och Carola Wedholm, 2:e vice ordförande Lärarförbundet Skolledare

14:00 - 14:20
Fritidshemmet
Fritidshemmet – en viktig del av skolan för alla elevers utveckling, lärande och måluppfyllelse. Viktigt att i mitt ledarskap skapa förutsättningar för ett bra samarbete mellan olika yrkesgrupper. Ett bra samarbete med alla elevers bästa i fokus.
Biträdande rektor Anna Ärnbäck, Björknässkolan.

15:00 - 15:20
Systematiskt kvalitetsarbete
Inom Sigfridsborgs skolenhet har vi tagit fram en modell där vi träffar alla team tre gånger per läsår och har kvalitetsdialog som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet utgår från läroplanens uppdrag, Nacka kommuns mål och enhetens kvalitetsstrategi samt det önskade läget som enheten tagit fram.
Rektor Anne Sjö, Sigfridsborgs skolenhet

Sidan uppdaterades: